sidhuvud-mobil

HALO Biokolonner - Glykanmappning

HALO® Glycan 90Å är en polär kolonn med en ligand bestående av 5st hydroxylgrupper bundna till en 2,7 µm Fused-Core partikel. HALO Glycan är ett utmärkt val för högupplösande separationer av komplexa blandningar av glykaner.

  • Bra retention för sura och zwitterjoniska analyter
  • Idealisk för HILIC-separationer av oligosaccharider, och speciellt för fria, uppmärkta glykaner från glykoproteiner och proteoglykaner
  • Varje batch HALO Glycan-material kvalitetstestas med applikationsspecifik testmix med mycket höga krav på retention och toppform för godkännande av respektive batch
  • 2µm inlet frit
  • Maxtryck: 600bar / 9 000psi

Katalog

Guidebook


Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias