sidhuvud-mobil

HALO Biokolonner - Peptidmappning

HALO® Peptide 160Å finns i flera olika partikelstorlekar och faser och erbjuder därmed ett bra urval för både snabba och högupplösande separationer av peptider och polypeptider med molekylvikt upp till 15kDa.

  • Tre olika partikelstorlekar: 2µm, 2,7µm och 5µm
  • Utmärkt för HPLC, UHPLC och LC-MS applikationer
  • Mycket stabila vid hög temperatur och vid lågt pH
  • Robusta kolonner - 2µm inlet frit (2,7µm och 5µm), 1µm inlet frit (2µm) – minskar risken att kolonnerna sätter igen
  • Maxtryck, 600bar / 9 000psi (2,7µm and 5µm) och 1 000bar / 14 500psi (2µm)
  • HALO Peptide 160Å ES-C18 ingår i HALO 1.5mm ID sortiment, ger möjlighet att få ut högre känslighet från befintliga UHPLC-system och högre joniseringseffektivitet från LCMS-system.

 

HALO Peptide 160Å finns i faserna ES-C18, och Phenyl-Hexyl och ES-CN för alternativa selektiviteter:

HALO Peptide 160Å ES-C18

HALO Peptide 160Å ES-CN

HALO Peptide 160Å Phenyl-HexylSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias