sidhuvud-mobil

Avantor® ACE® Excel® Oligo

UHPLC/HPLC-kolonner för reproducerbar ananalys av oligonukleotider, DNA och RNA

  • Patenterad inkapslad stationärfas
  • Ultrainert silika och hög effektivitet med antingen 1.7µm eller 3µm partikelstorlek för optimal toppform
  • Utökad pH-stabilitet upp till pH 11.5 med LC-MS-kompatibla buffertar
  • Mycket reproducerbar stationär fas: Batch-till-batch och kolonn-till-kolonn
  • Utmärkt kolonnlivslängd testat under förhållanden för oligonukleotider
  • Hög retention, främst för korta nukleinsyrakedjor, baspar upp till 40-mer
Avantor ACE Excel Oligo
ACE Excel Oligo SpecsSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias