sidhuvud-mobil

Biokolonner - IEX, Laddade Varianter

Proteiner kan uppvisa förändringar i laddningsheterogenitet under biofarmaceutiska produktions- och reningsprocesser. Dessa förändringar påverkar inte bara stabiliteten, utan också aktiviteten och kan orsaka skadliga immunologiska reaktioner. Identifieringen av laddade varianter i utveckling och under tillverkning, är avgörande för produktion av säkra och effektiva läkemedel.

Proteiner består av många olika aminosyror innefattande svagt sura och basiska grupper. pH-värdet där proteinet inte har någon nettoladdning och därmed inte interagerar med ett laddat medium är den isoelektriska punkten (pl). I jonbyteskromatografi (lEX) kan det unika förhållandet mellan nettoyta och pH användas för optimal proteinseparation. pH-värdet definierar antalet laddningar på proteinet och hjälper till att stabilisera den nativa strukturen av proteinet i den buffert som används under analysen.

Våra leverantörer har utvecklat robusta lösningar för att identifiera och övervaka laddade varianter.

Läs mer om Biokolonner - IEX, under respektive leverantör: