sidhuvud-mobil

Biokolonner - Nukleotider

Biokolonner - Oligonukleotider

Syntetiska oligonukleotider är lovande terapeutiska tillämpningar för behandling av många sjukdomar, inklusive virusinfektioner och cancer. Föroreningar från utgångsmaterial, kemisk nedbrytning och syntetiska fel måste övervakas, identifieras och tas bort. En viktig utmaning i utveckling och tillverkning av oligonukleotid-läkemedel är behovet av analysmetoder för att separera och identifiera föroreningar och renhet. Oftast används högupplösta HPLC-separationer kopplade till masspektrometrisk detektion för att verifiera oligonukleotidernas struktur och för att karakterisera föroreningarna.

Läs mer om Nukleotider biokolonner under respektive leverantör:

Nukleotidstandarder