sidhuvud-mobil

Tosoh Bioscience Biokolonner - Nukleotider

TSKgel Q-STAT och TSKgel DNA-STAT

TSKgel Q-STAT och TSKgel DNA-STAT är anjonbytarkolonner som ger snabb jämviktning och analys. TSKgel Q-STAT packas med 7 eller 10 µm partiklar, TSKgel DNA-STAT packas med 5 µm partiklar. Nukleotider mono-, di- och tri-nukleotider separeras med utmärkt toppform på en TSKgel DNA-STAT-kolonn.

TSKgel Q-STAT- och DNA-STAT-kolonnerna innehåller hydrofila, icke-porösa polymerbaserade partiklar, med en yta bestående av kvaternära ammonium-anjonbytargrupper i en nätstruktur. Den innovativa bindningskemin, kombinerad med en relativt stor partikelstorlek, resulterar i en hög bindningskapacitet, lågt mottryck, snabba analyser och smala symmetriska toppar. TSKgel DNA-STAT-kolonnerna är också, som namnet antyder, förstahandsvalet för stora nukleinsyrafragment.

TSKgel Q-STAT och TSKgel DNA-STAT

TSKgel DEAE-NPR och TSKgel DNA-NPR

TSKgel DEAE-NPR och DNA-NPR är packade med 2,5 µm partiklar som ger hög kolonneffektivitet.
Kolonnerna används även vanligvis för preparativa ändamål i mikroskala. DNA-NPR-kolonnen är en längre version av DEAE-NPR, vilket get förbättrad upplösning av oligonukleotider, inklusive de amplifierade med PCR. Guard-kolonner finns finns tillgängliga för att skydda både DNA-NPR och DEAE-NPR kolonnerna.

Separation of primers using TSKgel DNA-NPR and TSKgel DNA-STATSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se