sidhuvud-mobil

TOYOPEARL Ether-650 och TSKgel Ether-5PW

TOYOPEARL Ether-650 och TSKgel Ether-5PW är de mest hydrofila HIC-materialen, de med lägst hydrofobicitet i Tosoh Bioscience sortiment. TOYOPEARL Ether-650 och TSKgel Ether-5PW är polymetakrylat-baserade material med porositeten 100nm (1000Å) och med etergrupper som ligander.

Etherliganden är användbar för mycket hydrofoba molekyler, såsom membranproteiner. TOYOPEARL Ether-650 finns i tre partikelstorlekar, 35 μm(S-grad), 65 μm (M-grad) och 100 μm (C-grad). För separation med högre prestanda välj TSKgel Ether-5PW som finns i partikelstorlekarna 20µm och 30µm.
TOYOPEARL Ether-650 och TSKgel Ether-5PW har samma selektivitet.

TOYOPEARL Ether-650
TSKgel Ether-5PWSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se