sidhuvud-mobil

Agilent DB-faser

DB-1

En GC kapillärkolonn med 100% Dimetylpolysiloxan, opolär.

DB-1 fungerar för ett stort antal olika applikationer. Bonded and cross-linked. Kolonnen tål att sköljas med lösningsmedel. Fasen är ekvivalent med USP fas G2. Finns med inbyggd förkolonn, DuraGuard.

Liknande faser:
HP-1, HP-101, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1, OV-1, O07-1(MS), SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1.

DB-1ms

DB-1ms är en opolär, lågblödande GC kapillärkolonn från Agilent/J&W som är mycket inert mot syror och baser och med en utökad maxtemperaturgräns.

Varför lågblödande? Vid användandet av lågblödande kolonner minskas kolonnens bidrag till bakgrundsbrus som resulterar i högt signal / brus förhållande. Minskat signal / brus förhållande ger högre känslighet. Dessutom ger reducerad kolonnblödning renare masspektra vilket ger riktigare identifieringar av substanser.
Att DB-1ms är en så inert kolonn ger maximal respons för aktiva analyter vid applikationer så som läkemedelsscreening och miljöanalyser. 

Liknande faser:
HP-1ms, Rtx-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, MDN-1, AT-1.

DB-5

DB-5 är en GC kapillärkolonn med (5%-Fenyl)-metylpolysiloxan, en opolär lågblödande kolonn som finns i ett brett urval av dimensioner.

Kolonnen har en hög maxtemperatur och är Bonded and cross-linked. Tål att sköljas med lösningsmedel. Fasen är ekvivalent med USP fas G27. Passar för ett brett spektra av applikationer.

Liknande faser:
HP-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5.

DB-5ms

DB-5ms är en opolär kolonn med Fenyl-arylen polymer, praktiskt taget ekvivalent med (5%-fenyl)-metylpolysiloxan.

Mycket låg blödning, lämplig för GC/MS. Mycket inert kolonn, bra för aktiva ämnen.

Varför lågblödande? Vid användandet av lågblödande kolonner minskas kolonnens bidrag till bakgrundsbrus som resulterar i högt signal / brus förhållande. Minskat signal / brus förhållande ger högre känslighet. Dessutom ger reducerad kolonnblödning renare masspektra vilket ger riktigare identifieringar av substanser.
"Bonded and cross-linked". Tål sköljning med lösningsmedel. Ersätter HP-5TA. Fasen är nära ekvivalent med USP fas G27. Finns med inbyggd förkolonn, DuraGuard.

Liknande faser:
Rtx-5MS, PTE-5, CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS, BPX-5, AT-5ms.

DB-35ms

DB-35ms är en medelpolär kolonn så gott som ekvivalent till (35%-fenyl)-metylpolysiloxan.

En kolonn med mycket låg blödning och med en utökad maxtemperatur till 340/360°C.

Varför lågblödande? Vid användandet av lågblödande kolonner minskas kolonnens bidrag till bakgrundsbrus som resulterar i högt signal / brus förhållande. Minskat signal / brus förhållande ger högre känslighet. Dessutom ger reducerad kolonnblödning renare masspektra vilket ger riktigare identifieringar av substanser. Mycket inert för aktiva komponenter. Utmärkt kolonn för konfirmeringsanalyser. Bonded and cross-linked. Tål sköljning med lösningsmedel. Ersätter HP-35ms. Fasen är nära ekvivalent med USP fas G42.

Liknande faser:
Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-35.