sidhuvud-mobil

Agilent HP-faser

HP-1

HP-1 är en GC kapillärkolonn med 100% Dimetylpolysiloxan.

En opolär kolonn för ett brett spektra av applikationer. Mycket bra för lågmolekylära alkoholer. Hög max temperatur och "bonded and cross-linked".
Tål sköljning med lösningsmedel. Brett sortiment av kolonndimensioner.
Fasen är ekvivalent med USP fas G2.

Liknande faser:
DB-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1.
Applikationer: Aminer, kolväten, pesticider, PCBer, fenoler, svavelföreningar, lukt- och smakämnen.

HP-1ms

HP-1ms är en GC kapillärkolonn med 100% Dimetylpolysiloxan, identisk selektivitet med HP-1.

En opolär, lågblödande kolonn som passar för många olika ändamål. Varför lågblödande? Vid användandet av lågblödande kolonner minskas kolonnens bidrag till bakgrundsbrus som resulterar i högt signal / brus förhållande. Minskat signal / brus förhållande ger högre känslighet. Dessutom ger reducerad kolonnblödning renare masspektra vilket ger riktigare identifieringar av substanser. 
"Bonded and cross-linked". Tål sköljning med lösningsmedel.

Liknande faser:
Rtx-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, MDN-1, AT-1

Applikationer: Aminer, kolväten, pesticider, PCBer, fenoler, svavelföreningar, lukt- och smakämnen.

HP-5

HP-5 är en GC kapillärkolonn med (5%-Fenyl)-metylpolysiloxan.

En opolär kolonn som passar till ett brett spektra av applikationer. Hög maxtemperatur och Bonded and cross-linked. Tål att sköljas med lösningsmedel. Fasen är ekvivalent med USP fas G27.

Liknande faser:
DB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2 (MPS-5). SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5

Applikationer: Alkaloider, läkemedel, FAMEs, halogenerade ämnen, aromatiska ämnen.

HP-5ms

HP-5ms är en GC kapillärkolonn med (5%-Fenyl)-metylpolysiloxan, opolär, samma selektivitet som HP-5.

Mycket låg blödning, utmärkt för GC/MS. Varför lågblödande? Vid användandet av lågblödande kolonner minskas kolonnens bidrag till bakgrundsbrus som resulterar i högt signal / brus förhållande. Minskat signal / brus förhållande ger högre känslighet. Dessutom ger reducerad kolonnblödning renare masspektra vilket ger riktigare identifieringar av substanser.
Utmärkt inert för aktiva ämnen inklusive sura och alkaliska ämnen. 
"Bonded and cross-linked". Tål sköljning med lösningsmedel. Fasen är ekvivalent med USP fas G27.

Liknande faser:
Rtx-5MS, Rtx-5 Amine, DB-5ms, PTE-5, CP-Sil 8CB Low Bleed/MS, BPX-5 

Applikationer: spårämnesanalyser, GC/MS applikationer, alkaloider, läkemedel, FAMEs, halogenerade och aromatiska ämnen.

Agilent erbjuder både en extra lågblödande 5% fenylkolonn  baserad på difenyl-metylsiloxan-kemi (HP-5MS kolonner) och en extra lågblödande 5% fenylkolonn baserad på arylen-kemi (HP-5TA).