sidhuvud-mobil

SGE GC Gasfilter

Fuktfilter hindrar fukt från att nå och skada kolonnen. Förutom vatten tar de flesta fuktfilter även bort HCl, SO2, NO2, H2S, CO2, olja och små alifater. Det finns två typer av filter. Antingen in-line filter som kopplas direkt på gasledningen eller filter som monteras på en basplatta. Välj ett filter med indikator för att lätt kunna avgöra när filtret är mättat. Filter för koldioxid och svavel finns också tillgängliga. Filtren kan användas både till bärgas och gaserna till FID.

Eftersom syre orsakar skador på kolonnen är det viktigt att filtrera bort allt syre från bärgasen. Ett syrefilter är därför ett billigt och bra sätt att förlänga livslängden på dina kolonner.

Om bärgasen innehåller kolväten kommer dessa att ge upphov till signal när de når detektorn. Om du använder FID som detektor kommer även kolväten i förbränningsgaserna ge utslag hos detektorn. Filtrera därför både bärgas och gaserna till FID med ett kolvätefilter för att få en mer stabil baslinje. Kolfilter är packade med aktivt kol och adsorberar organiska föreningar större än metan. 

Kombinationsfilter tar bort både fukt och syre från gasen. En del tar även bort kolväten. Se respektive artikel för mer info. Det finns två typer av filter. Antingen in-line filter som kopplas direkt på gasledningen eller filter som monteras på en basplatta. Välj ett filter med indikator för att lätt kunna avgöra när filtret är mättat. Filter för koldioxid och svavel finns också tillgängliga.

Katalog

SGE gasfilter