sidhuvud-mobil

GC Gasfilter

Gasfilter från Agilent Technologies och Thermo Scientific som avlägsnar föroreningar såsom syre, fukt och kolväten från dina gasflöden och som därmed skyddar din GC-kolonn.

  • Fuktfilter hindrar fukt från att nå och skada kolonnen
  • Eftersom syre orsakar skador på kolonnen är det viktigt att filtrera bort allt syre från bärgasen med ett syrefilter
  • Filtrera både bärgas och gaserna till FID med ett kolvätefilter för att få en mer stabil baslinje
Läs mer om våra gasfilter under respektive leverantör:
Gas Clean Filters