sidhuvud-mobil

GPC/SEC Standarder

Säkerställ överlägsen noggrannhet med GPC- och SEC-standarder och kalibrerings-kit.

Vi erbjuder standarder med exakta individuella molekylvikter för en rad polymerer, samt anpassade kit för att påskynda metodutveckling.

  • Polyetylenglykol- / oxid- (PEG / PEO) standarder - lämpliga för kalibrering i ett brett spektrum av vattenbaserade och polära organiska lösningsmedel.
  • Polyacrylsyra- (PAA) standarder - perfekta för vattenhaltig SEC vid användning av UV / Vis och ljusspridningsdetektorer.
  • Polymetylmetakrylat- (PMMA) standarder - det första valet för kalibrering i polära organiska lösningsmedel.
  • Polystyrenstandarder - det första valet för kalibrering i de flesta organiska lösningsmedel.

Scantec tillhandahåller standarder för GPC och SEC från Agilent, Shodex,och Tosoh, läs mer under respektive leverantör: