sidhuvud-mobil

TOYOPEARL Hexyl-650

TOYOPEARL Hexyl-650 är Tosoh Bioscience mest hydrofoba HIC-material. Hexyl-650 är baserat på ett 100 nm (1000 Å) polymetakrylatmaterial med C6-grupper som ligand. Toyopearl Hexyl-650 används för mer polära proteiner eller där elueringen måste ske vid låg salthalt.

TOYOPEARL Hexyl-650 finns i tre olika partikelstorlekar, S(35µm), M(65µm) och C(100µm).

Toyopearl Hexyl-650Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se