sidhuvud-mobil

Knauer Azura ECD 2.1 – Elektrokemisk Detektor

AZURA ECD 2.1 är en snabb elektrokemisk detektor med hög selektivitet och känslighet för (U)HPLC-applikationer, med en mätfrekvens upp till 100 Hz. Med en elektrokemisk detektor kan mängden elektroaktiva ämnen kvantifieras för kromatografisk analys inom främst miljö-, livsmedel- och bioanalytiska applikationer. Tekniken kan eliminera matrisstörningar genom selektiv detektion av analyter utan komplex provupparbetning. Tekniken har ett stort linjärt dynamiskt intervall, detta innebär att koncentrationer så låga som 50 pmol/L kan mätas.

Med en elektrokemisk detektor mäts den elektriska strömmen till följd av selektiva oxidations- eller reduktionsreaktioner som äger rum vid en elektrod i flödescellen. Detektorn har en termostatstyrd ugn, med plats för kolonn och flödescell. Ett digitalt filter ger detektorn ett lågt signal-brus-förhållande och för högsta känslighet rekommenderas SenCell 4-Step PAD-flödescellen. Olika flödesceller kan väljas beroende på applikation från ett brett utbud av flödesceller. Som tillval är det möjligt att utöka detektorns funktionalitet till mer än en flödescell.

AZURA ECD 2.1 kan användas i tre olika driftlägen; Direct Current (DC), PULSE och SCAN.

  • DC-läget används huvudsakligen för applikationer med hög känslighet såsom neurotransmittorer, vitaminer och fenoler.
  • PULSE-läget (PAD, Pulsed Amperometric Detection) används för detektering av kolhydrater, antibiotika etc. där rengöringssteget av elektroden är oundviklig.
  • Skanningsläget används för att erhålla ett voltammogram för metodoptimering. Dessutom finns lägen för Service, Diag(nostics) och Config(uration) tillgängliga.
AZURA ECD 2.1Mattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-postJan Nilsson
Säljare / Support
031 336 90 14
E-postUlf Johansson
Serviceingenjör
031 336 90 19
E-post