sidhuvud-mobil

Knauer Azura P 6.1L

Knauer högtryckspumpar är välkända för sin kompakthet och pålitlighet. Knauer Azura P 6.1L erbjuder valmöjligheter utefter de krav er applikation ställer. Välj mellan isokratisk eller gradientmixning, olika storlekar och material på pumphuvud, mixerstorlek, degasser samt pulsationskompensation.

Välj mellan pumphuvuden i rostfritt stål för (U)HPLC upp till 1000 bar eller upp till 10 mL/min alternativt för semipreparativa applikationer upp till 50 mL/min (max 300 bar). Pumphuvuden kan även väljas för normalfas eller med keramiskt pumphuvud för metallfria och/eller biokompatibla applikationer.

Välj mellan pump för binär högtrycksgradient (HPG) med två pumphuvuden eller kvartär gradient med ett pumphuvud som blandar gradienten på sugsidan (LPG).

Datablad


Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-post MattiasJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post Jan

Isokratisk pump Azura P 6.1L

Binär gradientpump Azura P 6.1L

Kvartär gradientpump Azura P 6.1L