sidhuvud-mobil

Knauer Azura P 6.1L

Välj din (U)HPLC-pump efter de krav er applikation ställer; isokratiskt eller gradient, storlek och material på pumphuvud, mixerstorlek, degasser samt pulsationskompensation.

Välj mellan pumphuvuden för max 10 mL/min och 700 bar eller för max 5 mL/min och 1000 bar.

Speciella pumphuvuden för normalfas eller biokompatibla applikationer.

Välj mellan pump för binär högtrycksgradient (HPG) med två pumphuvuden eller kvartenär gradient med ett pumphuvud som blandar gradienten på sugsidan (LPG).

Datablad


Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-post MattiasJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post Jan

Isokratisk pump Azura P 6.1L

Binär gradientpump Azura P 6.1L

Kvartenär gradientpump Azura P 6.1L