sidhuvud-mobil

Knauer Azura Pilot Prep LC 250 LPG

Azura Pilot Prep LC 250 LPG är ett komplett HPLC-system med lågtrycksgradient (LPG) för rening och upparbetning av prover i laboratorieskala.

Systemet är optimerat för prover från mg till gram och består av en preparativ HPLC-pump med tertiär lågtrycksblandare (LPG-ventil) samt Assistent ASM 2.1L. Stora provmängder kan injiceras via den tredje LPG-kanalen, mindre volymer injiceras via den mauella injektionsventilen.

Azura P 2.1L-pumpen täcker ett stort flödesområde, 100 ml/min vid 225 bar och 100-220 ml/min vid 200 bar. RFID-teknik gör det enkelt att anpassa systemet så att det passar aktuell applikation.
LPG-ventilen ger precisa och tillförlitliga binära eller tertiära gradienter upp till 220 ml/min.

Systemet innehåller även UV-detektorn UVD 2.1S, en manuell injektionsventil samt en 12-port multipositionsventil för fraktionssamling. Det finns även en bricka där flaskor för lösningsmedel kan förvaras på ett säkert sätt. Den inbyggda läcksensorn ökar säkerheten.
Enkelt att komma åt hela systemet på grund av de demonterbara fronterna.

  • Komplett lågtrycksgradientsystem för preparativ HPLC, klarar rening av mg till gram
  • Stort flödesområde (0.1 - 220 ml/min)
  • Klarar gradienter med tre olika lösningsmedel
  • Vid två lösningsmedel kan den tredje kanalen användas för injektion av stora provvolymer
  • Avkänning av pumphuvud med RFID-teknologi
  • UV/VIS-detektor med variabel våglängd
  • Fraktionssamlare samt “solvent recycling”
  • Inbyggd läckdetektorMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se