sidhuvud-mobil

Knauer BlueShadow 40P

BlueShadow 40P pumpen är konstruerad för att ge exceptionellt noggrant och pålitligt flöde av lösningsmedel för ett brett spektrum av olika HPLC-applikationer inom kvalitetskontroll och provning samt forskning och metodutveckling. Två utbytbara pumphuvuden tillåter ett stort användningsområde med avseende på flödeshastighet med en och samma pump. Praktiskt taget pulsfritt flöde uppnås genom förbättrad smart kontroll som aktivt förhindrar trycktoppar istället för att bara dämpa dem. Den förbättrade designen garanterar också en låg dödvolym.

  • Två olika pumphuvuden med olika flödeskapacitet:
    – 10 ml/min (400 bar)
    – 50 ml/min (200 bar)
  • Pumphuvud i rostfritt stål eller keramiskt
  • Byggd med Dual-piston teknik för konstant flöde, en ”main” och en ”auxiliary” pistong. Hjälp-pistongen trycker på när huvudpistongen fyller upp ny vätska och ger på då sätt ett jämnt kontinuerligt flöde.
  • Högtemperatur version för upp till 120°C tillgänglig
  • Utbytbart pumphuvud gör det möjligt att enkelt optimera pumpen för att ändra prestanda samt förenklar underhållMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-post MattiasJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post Jan