sidhuvud-mobil

Knauer Evaporative Light Scattering Detector Sedex 85LT – 0.2 - 2.0 ml/min, 100 Hz

Evaporative Light Scattering Detection (ELSD) är en universal detekteringsmetod där alla analyter som är mindre flyktiga än mobilfasen kan detekteras.

Sedex 85LT använder låg temperaturteknik och har mycket hög känslighet. Tekniken är mycket lämplig för gradienter och är helt oberoende av eluentens absorbtionskaraktäristik. ELSD är en universal metod och är oberoende av komponenternas fluorescens, absorption eller refractive-index karaktäristik. Mycket lämplig för kolhydrater, proteiner, peptider, polymerer, lipider, steroider, etc.

Detektorn kan kontrolleras via OpenLab® EZChrom and ClarityChrom®, via RS-232 eller frontens digitala kontrollpanel. Detta gör att detektorn kan integreras i de flesta HPLC-system.

  • Mycket hög känslighet genom avdunstning vid låg temperatur.
    LOD: 1 ng caffeine on column
  • Förbättrad respons för termolabila och semi-volatila ämnen
  • Flera olika nebulizers för bästa resultat och minimal bandbreddning
  • Mikroprocessorstyrd signalhantering minimerar brus och ökar känsligheten
  • Programvara för styrning av gasflöde, värme, fotomultiplikator och lampa
  • Protokoll för GLPMattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
mattias@scantecnordic.seJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
jan@scantecnordic.se