sidhuvud-mobil

ACE C18-Amide

För ökad polär retention och alternativ selektivitet. Utmärkt vid metodutveckling.

ACE C18-Amide erbjuder en kompletterande selektivitet för utveckling av robusta UHPLC & HPLC-metoder. Förbättrade separationer för polära, sura, basiska och fenolföreningar. ACE C18-Amide kombinerar C18 med en polär amidgrupp på samma ligand.
Finns i partikelstorlekarna 1,7um, 2µm, 3µm, 5µm och 10µm för UHPLC och HPLC.
Ultra-inert silika för maximal prestanda och reproducerbarhet
Kompatibel med 100% vatten/buffert i mobilfasen.

ACE C18-Amide

Katalog