sidhuvud-mobil

ACE Phenyl

Lämplig för stereoisomerer, steroider, taxaner, substituerade aromater, analyser som kräver hög vattenhalt i mobilfasen

  • Hydrofob interaktion - medel
  • Analyter med protondonerande grupper
  • Lämplig vid behov av annan selektivitet än C18
ACE Phenyl