sidhuvud-mobil

Normalfas/SFC

Agilents normalfas- och SFC-kolonner erbjuder exceptionell effektivitet och tillförlitlighet.
Unika polära stationära faser ger dig ett brett spektrum av ortogonalitet för att bemästra de mest utmanande isomera eller kirala separationerna eller om föreningar är för polära eller för hydrofoba för Reversed Phase.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

InfinityLab Poroshell 120 NP/SFC

InfinityLab Poroshell 120 för normalfas och superkritisk vätskekromatografi (SFC) erbjuder exceptionell effektivitet och tillförlitlighet. Unika faser såsom Poroshell 120 EC-CN, HILIC och HILIC-Z (endast HILIC-faser för SFC) finns i tre partikelstorlekar; 1.9 µm, 2.7 µm och 4 µm.
Dessa alternativ ger ett brett spektrum av selektiviteter för metodutveckling och är skalbara från
traditionell HPLC till UHPLC.

 • "Superficially porous, core-shell” partiklar som ger både förbättrad genomströmning och högre upplösning
 • En skalbar familj av partiklar – 1.9 µm, 2.7 µm och 4 µm - gör att du kan få ut det bästa av dina metoder och instrument
 • Testade i SFC så att du kan dra nytta av snabbare separationer och skarpare toppar utan att oroa dig för systemtrycket
 • InfinityLab Poroshell 120 HILIC har framhävts som en av de mest universella, solid core SFC-kolonnerna i oberoende forskningspublikationer
 • Utmärkt reproducerbarhet från batch till batch
 • En del av InfinityLab-familjen - designad för användarvänlighet och maximal kompatibilitet med Agilent-instrument och tillbehör
 • UHPLC-förkolonner för att ytterligare förlänga livslängden på den analytiska kolonnen
 • Förbättrad användbarhet, spårbarhet och säkerhet med en förprogrammerad ID-tagg

För mer info om de kirala Poroshell-kolonnerna, se Kirala kolonner

ZORBAX NP/SFC

ZORBAX helt porösa partiklar för normalfas HPLC och superkritisk vätskekromatografi (SFC) är konstruerade för hög retention och upplösning av lipofila föreningar. De unika ZORBAX-faserna levererar enastående effektivitet i både achiral SFC och normalfaskromatografi tack vare liknande retentionsmekanismer för båda LC-teknikerna i de polära stationära faserna som används.
De rekommenderade ZORBAX-faserna är Rx-Sil, amino (NH2), cyano (CN), Eclipse XDB-CN och HILIC Plus (endast HILIC-faser i SFC).

Traditionella helt porösa ZORBAX-partiklar tillgängliga med olika stationära faser och partikelstorlekar.

ZORBAX HILIC Plus- och Rx-Sil-kolonnerna för SFC är tillgängliga i 1.8 µm och 5 µm partikelstorlekar.

Polaris NP/SFC

 • Polaris-familjen erbjuder faserna NH2 och Si-A för separation i normalfas- och SFC-läge
 • Kombinationen av hög kolladdning, ultraren silika och endcapping ger överlägsen toppform och retention med mycket polära prover
 • Polaris-kolonner med faser som uppfyller USP L3, USP L8 och USP L10