sidhuvud-mobil

Ecoline Sprutfilter

Sprutfilter och centrifugfilter i olika material och storlekar

  • Centrifugfilter i storlekarna 750µl, 2ml och 25ml
  • Finns i olika material och porstorlekar
  • 4mm, 17mm och 30mm sprutfilter
  • Finns i olika material såsom Nylon, PTFE, PVDF, PES och regenererad cellulosa samt i olika porstorlekarUlrika Frick
Säljare - Support
031 336 90 02
​ulrika@scantecnordic.se