sidhuvud-mobil

 LC Gasgeneratorer

Generatorer för ren kvävgas till LC/MS. Stora flöden med hög renhet för känslig LC/MS instrumentering. Scantec tillhandahåller generatorer från VICI DBS och Parker Balston.
Läs mer under respektive leverantör.

Varför ska man skaffa gasgenerator?
  1. Bli självförsörjande - producera “din egen” gas till kontinuerligt flöde och stabilt tryck
  2. LCMS kan kräva så mycket N2 som upp till 25l/min. Med en gasgenerator undviker du frekventa skiften av tomma gastuber
  3. Ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till trycksatta gastuber
  4. Generatorn är ett driftsäkert alternativ till en tub som plötsligt kan ta slut mitt i en körning
  5. Vi hjälper till med installationen och kan även erbjuda serviceavtal

Kontakta mig för mer informationJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
E-post: jan@scantecnordic.se