sidhuvud-mobil

Partisil & Partisphere

Hichrom Limited förvärvade Partisil- och Partisphere-kolonnernas produktlinjer från Whatman, en division av GE Healthcare, 2012. Före förvärvet samarbetade Hichrom nära med GE Healthcare kring tillverkningen av dessa produkter. Efter förvärvet fortsätter Hichrom att tillverka hela sortimentet av kolonner och media efter samma strikta tillverkningsprotokoll och specifikationer.

Kataloger

Partisil

  • Oregelbunden fullt porös silika
  • 5um och 10um partikelstorlekar
  • Brett spektrum av kolonndimensioner

Partisil var en av de första kommersiellt tillgängliga oregelbundna silikapartiklarna med en stor yta som ger en hög laddningskapacitet. Partisils jonbytarmaterial är brett refererade och är fortfarande ett av de mest populära valen för analytiker. Partisil 10 ODS3 är snarlik Waters µBondapak.

Partisil specifikationer:

Partisil specifikationer

Partisphere

  • Sfäriska 5um fullt porösa silikapartiklar
  • Unik patronhårdvara som minimerar dödvolymer, enkel att använda

Partisphere var en av de första kommersiellt tillgängliga sfäriska silikapartiklarna och fortsätter att tillhandahålla reproducerbara separationer med hög effektivitet. Partisphere kolonner finns i ett brett spektrum av faser, inklusive två applikationsspecifika faser, TAC-1 (Taxan Analysis Column) för analys av Paklitaxel och andra taxaner (cytostatika som används i behandling av äggstockscancer och bröstcancer) och WAX (MAX-1) för analys av majs och sojaprotein.

Partisphere specifikationer:

Partisphere specifikationer

Partisphere kolonner finns i en unik patronhårdvara (WVS). Om partiklarna i kolonnen komprimerats och en void bildats i toppen av kolonnen, flyttar man med ett enkelt handgrepp (tack vare stora, räfflade ändkopplingar) fritten i inloppets ändkoppling nedåt och eliminerar på så vis voiden mot den packade bädden och återställer kolonnens effektivitet. Alla WVS patronkolonner levereras utan patronhållare som måste köpas separat, katalognummer
4631-1001.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se