sidhuvud-mobil

LC Plattor

96- och 384-plattor i polypropylen och polystyren för uppsamling.
Chromacols WebSeal™ system och Finnerans Multi-Tier™ system har glasinsatser i olika volymer och konisk eller plan botten.
Ett stort urval av mattor och pluggar för förslutning.