sidhuvud-mobil

LC System - Mjukvara, Datorpaket och Tillbehör

Knauer erbjuder olika kromatografiprogramvaror; ClarityChrom CDS, PurityChrom Bio, OpenLAB CDS och den speciellt utvecklade Mobile Control för att kunna uppfylla alla era krav. Utöver dessa finns även drivrutiner för Thermo Scientific Dionex Chromeleon för Knauers utrustning.

Alla alternativ kan fås som enstaka licenser till komplexa laboratorielösningar. Alla programvarupaket finns också med preparativa funktioner.

Läs gärna mer på Knauers hemsida för mer information om de olika kromatografimjukvarorna, där kan du också ladda ner demoversioner.


Mattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post Mattias

ClarityChrom® Chromatography Data System (CDS)
ClarityChrom är en kraftfull men ändå användarvänlig kromatografimjukvara för instrumentkontroll, datainsamling och databehandling. ClarityChrom är designad för mindre laboratorier. Det är en ekonomisk lösning jämfört med andra mer komplexa kromatografiprogramvaror samtidigt som den erbjuder full funktionalitet och uppfyller krav enligt FDA 21 CFR Part 11. Den är förstavalet för Knauers analytiska Azura-instrument. Förutom alla Knauer-instrument kan enheter och system från mer än 45 tillverkare styras.

Som tillbehör finns styrmoduler för GC, MS och fraktionssamlare (FRC). Tillägg för Photodiode Array (PDA/DAD), System Suitability (SST) och Gelpermeation Chromatography (GPC) gör det möjligt att använda programvaran för ett stort antal olika applikationer.

PurityChrom® kromatografiprogramvara
PurityChrom är en preparativ kromatografiprogramvara speciellt utformad för området rening av biomolekyler och FPLC. Det inkluderar intuitiv datautvärdering med toppigenkänning och toppintegrering.

På grund av sin stora flexibilitet kan metoder utvecklas enligt specifika krav. Mjukvaran är förinställd för volymbaserade körningar, har flexibiliteten för att kunna skapa metoder också baserade på tid. Det finns möjlighet att pausa en metod under körningen, vilket ger dig full kontroll över din kromatografiprocess. Fraktioneringen erbjuder avancerade alternativ inklusive logiska kombinationer av detekteringskriterier och kan utföras med både en fraktionsventil och en fraktionsuppsamlare.

PurityChrom stöder Knauer Azuras flexibla modulkoncept och utbyggbara styrmoduler är tillgängliga för bland annat 3D för DAD och MS. Offline-licenser för att skapa metoder och utvärdering av data är gratis.

OpenLAB® CDS-programvara - EZChrom Edition
OpenLAB CDS EZChrom Edition är nästa generation av kromatografimjukvara och efterföljaren till ChromGate CDS. OpenLAB CDS EZChrom Edition tillhandahåller kromatografidatainsamling, bearbetning och kontroll av GC- och LC-kromatografisystem och används i kromatografi-funktioner som sträcker sig från enstaka användare och instrument till laboratorier med många användare och instrument. Det ger stöd för instrument från Knauer och många andra tillverkare.

Förutom drivrutinerna har Knauer också implementerat funktioner utöver de i den ursprungliga OpenLAB CDS EZChrom Edition som ett alternativ för att justera metodinställningar under en körning eller avancerad fraktionering.

Drivrutiner för Thermo Scientific Dionex Chromeleon™ 7.2
Thermo Scientific Dionex Chromeleon™ är en av de mest använda kromatografiprogramvarorna. Dess intuitiva hantering gynnar arbetsflödet i laboratoriet och de mycket utvecklade algoritmerna förenklar databehandlingen. Den erbjuder ett brett utbud av drivrutiner från tredje part och kan enkelt användas med befintliga HPLC-system. Knauer erbjuder drivrutiner för många av sina instrument.

Ansvarsfriskrivning: Knauer ansvarar endast för utveckling, testning och support av drivrutinerna för Knauer-instrument och ansvarar därför endast för fel som är förknippade med användningen av dessa drivrutiner.

Mobile Control
Vill du skaffa data utan att behöva bekosta ett avancerat kromatografiskt datasystem?
Mobile Control är Knauers övervaknings- och kontrollprogramvara för Azura LC-enheter och system. Det är en lättanvänd och kostnadseffektiv mjukvarulösning.

Mobile Control kräver att enheten man installerar på har Windows 10 som operativsystem. Mjukvaran kan med fördel installeras på en pekskärm för att på så sätt erhålla ett trådlöst styrsystem via WiFi, men kan även installeras på stationära datorer. Mobile Control tillåter en fullständig överblick över alla enheter i Azura-systemen på en och samma skärm. Såsom att ändra enhetsinställningar, ställa driftsparametrar, automatisera enhetskontroll eller kontrollera systemstatus och GLP-data.

Mobile Control möjliggör även automatisering genom att man kan skriva metoder och automatisera händelser utefter sensor- och detektorsignaler. Mjukvaran är tidsbaserad.

Mobile Control Chrom är ett tillbehörs-paket som även möjliggör för datainsamling från Azura-detektorer utöver full enhetskontroll.

Datorpaket och Tillbehör
För att möjliggöra bästa användning av de olika mjukvarulösningarna i kombination med instrumenten erbjuds också datorpaket och tillbehör som är anpassade för optimal systemkonfiguration, prestanda och uppkoppling. Datorpaketen och de övriga tillbehören ger även möjlighet för alla tänkbara kundanpassningar.