sidhuvud-mobil

Packade Produkter för Processutveckling

Att utveckla en reningsprocess för en biologisk målmolekyl är en komplex uppgift att balansera produktens renhet med processens robusthet och samtidigt minimera antalet enhetsoperationer. Framtida process- och uppskalningskrav bör övervägas redan från början av metodutvecklingen.
Processutveckling och karaktärisering kräver betydande resurser. Det stora antalet parametrar kräver omfattande experiment, traditionellt utförda i labskala och pilotskala, vilket leder till krav på material och tid som kan vara en utmaning. Screening och val av olika kromatografimedia är det första steget vid utveckling av kromatografiska reningsprocesser.

Tosoh Bioscience erbjuder ett brett utbud av produkter för processutveckling för TOYOPEARL, TSKgel och Ca++Pure-HA processmedia.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

SkillPak 1 mL och 5 mL packade kolonner

SkillPak 1 mL (7 mm ID×2,5cm) och 5 mL (8mm ID×10cm) kolonner är utformade för snabb metodutveckling, screening eller provkoncentrering. Packade med TOYOPEARL-, TSKgel- eller Ca ++ Pure-HA-kromatografimedia för processutveckling, metodoptimering och parameterscreening av biomolekyler, såsom monoklonala antikroppar, proteiner och oligonukleotider.

SkillPak packade kolonner är utformade för dina renings- och separationsuppgifter och ger utmärkt fysisk styrka och idealiska flödesegenskaper för nedströms bearbetning. De garanterar optimal prestanda och kan kopplas till vanliga vätskekromatografisystem för lågt tryck eller medelhögt tryck.

Video

ToyoScreen®

ToyoScreen® kolonner för processutveckling är enkla att använda. De finns som 1 mL och 5 mL färdigförpackade patroner. Placerade i ToyoScreen-hållaren kan de anslutas till de flesta kromatografiska system för processutveckling. De mest populära TOYOPEARL-processmedierna finns också i RoboColumn®-format. RoboColumns är miniatyriserade kromatografiska kolonner för drift med robotvätskehantering Freedom EVO® från TECAN.
Detta tillvägagångssätt möjliggör automatisering för ett stort antal separationer genom att köra upp till åtta individuella kolonner samtidigt.

Resin Seeker 96-hålsplattor

Resin Seeker 96-hålsplattor är engångsfilterplattor packade med TOYOPEARL-media och finns i flera konfigurationer för antikroppsaffinitet, jonbyte, HIC och Mixed-mode kromatografi. Resin Seeker 96-hålsplattor kan användas för att screena flera steg i reningsprocessen inklusive bindning, tvätt- och elueringsförhållanden förutom selektivitet, bindningskinetik, renhet och utbyte av din målmolekyl. Resin Seeker-plattor kan manövreras manuellt med hjälp av en flerkanalspipett eller i ett automatiserat system utformat för plattformatet.