sidhuvud-mobil

Finneran Plattor och FörslutningsmattorUlrika Ekbladh
Säljare - Support
031 336 90 02
E-post Ulrika

96-well Multi-Tier™ Micro Plate System

J.G.Finnerans 96-Well Multi-Tier™ Micro Plate System är ett patenterat modulsystem - med hjälp av olika ramar kan du höjdjustera plattan för olika volymer av insatser.

Du kan återanvända plattan och enbart köpa till glas- eller plastinsatser, antingen lösa eller i så kallade "vial loaders". 

 • Höjdjustering ger möjlighet att välja volymerna 0.5ml, 1.0ml, 1.5ml och 2.0ml
 • Val av 9mm glas- eller plastinsatser med konisk eller plan botten
 • Plattan kan användas på en fast höjd eller höjdjusteras beroende på analysinstrument
 • Man kan med hjälp av distanser justera höjden för att stödja olika storlek på insatser
 • PTFE/Silikon/PTFE-mattor ger säkra förslutningar
 • Lock för att låsa mattan på plats finns. Detta förhindrar läckage och ger en extra tätning
 • Bottenplattan har en öppen botten för att möjliggöra en jämn överföring av värme eller kyla
 • Säker passform för insatserna i basplattan tillåter användning med skakar och Vortex-mixers under provförberedelserna
 • Kompatibel med alla autosampler och robotsystem
Patenterat modulsystem som kan höjdjusteras beroende på insatsernas volym.
Patenterat modulsystem som kan höjdjusteras beroende på insatsernas volym.

96-square Deep Well Standard Polypropylene Plates and Tapered Inserts

 • "Push Point" insatser för provmängder ner till 10µl
 • Inerta glasvialer
 • Plattorna har utmärkt termisk stabilitet  och kemisk tålighet
 • Passar både autosampler och robotsystem

Aluminium 96-well Micro Plate System

För upphettande eller kylning av prov.

Förslutningsmattor och Pluggar

 • Förslutningsmattor och pluggar i ren silikon för olika plattor, finns även som förslitsade
 • Dessa mattor finns både som PTFE-belagda eller med glasbelagd yta mot provet
 • Går att autoklavera vid 121°C