sidhuvud-mobil

Knauer Sepapure® FPLC-kolonner och Bulkmedia

Sepapure är förpackade FPLC-kolonner och bulkmedia för alla proteinreningsapplikationer. Size‑Exclusion (SEC), Affinitet (Protein A, Protein G, His- och GST-Taggade proteiner) och jonbyteskromatografi (IEX). FPLC-kolonnerna finns som förpackade 1 mL eller 5 mL patroner och kan också köpas som bulkmedia.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

Affinitetskromatografi

Bulkmedia för affinitetskromatografi är baserat på agaros, vilket är välkänt inom FPLC-kromatografi. För affinitetskromatografi funktionaliseras den fasta agarosfasen med ligander för rening av rekombinant uttryckta proteiner med His- eller GST-taggar eller för antikroppar eller antikroppsfragment via Protein A eller Protein G.

Partikelstorleken är 100 µm och de förpackade kolonnerna har ett maxtryck på 3 bar.

Jonbyteskromatografi

Bulkmedia för jonbyteskromatografi är baserat på agaros. Jonbyteskolonnerna kan köpas som svaga och starka anjon- eller katjonbytare.

Partikelstorleken är 100 µm och de förpackade kolonnerna har ett maxtryck på 3 bar.

Avsaltningskolonner Size-Exclusion (SEC)

Size-Exclusion-Chromatography (SEC), separerar molekyler genom storleksfördelning och Sepapure SEC fungerar som avsaltningskolonner som ger gruppseparation av biomolekyler med stor molekylvikt från föreningar med liten molekylvikt.

Bulkmedia i avsaltningskolonnerna är dextran, som pålitligt separerar små molekyler och salter från värdefulla proteiner.

Partikelstorleken är 20-50 µm och de förpackade kolonnerna har ett maxtryck på 3 bar.

Sepapure IEX Screening Kit

 • Fyra olika 1 mL IEX-patroner från stark katjon till svag anjonbytare, plus en avsaltningskolonn
 • Perfekt för metodoptimering
 • Inkluderar:
  Sepapure DEAE FF (1 ml)
  Sepapure Q FF (1 ml)
  Sepapure CM FF (1 ml)
  Sepapure SP (1 ml)
  Sepapure Desalting (5 ml)
 • Art Nr 22.A66160IEX

His-Tag Purification Kit

 • Komplett FPLC-kolonnpaket för rening av His-taggade biomolekyler
 • Alla kolonner som behövs för preparativ His-taggad proteinrening i ett kit
 • Inkluderar:
  Sepapure Ni-NTA FF (5 ml)
  Sepapure Desalting (5 ml)
 • Art Nr: 22.A66160Ni