sidhuvud-mobil

Agilent Positive Pressure Manifolds

Agilents positivt tryck-manifold har unika portar med flödesbegränsning för att skapa konsekvent gasflöde genom varje kanal, även när kanaler inte används eller körs torra. Detta innebär att man inte behöver använda pluggar eller avstängningsventiler för att blockera oanvända positioner vilket behövs när man använder en vakuum-manifold. Flödesportarna är självjusterande för att möjliggöra användningen av olika 96-hålsplattor, patroner, provrör eller autosamplervialer utan behov av extra distans-adapter.

  • Flöde: Portar med flödesbegränsning säkerställer jämn bearbetning, oavsett patron eller 96-hålsformat
  • Hastighet och kostnadseffektivitet: 48-patrons respektive 96-håls kapacitet gör att du kan bearbeta fler prover samtidigt
  • Tid och resursbesparingar: Rack för uppsamling i autosamplervialer till PPM-48 gör att du kan hoppa över det slutliga överföringssteget
  • Ökad flexibilitet: Positivt tryck möjliggör upparbetnings av fler provkategorier, inklusive viskösa prov
  • Inget behov av avstängningsventiler

48-positions manifold, PPM-48

Agilent Positive Pressure Manifold, PPM-48

PPM-48 kan bearbeta upp till 48 patroner samtidigt. Patronhållare finns i storlekarna 1, 3 och 6 mL, som stöder flera provupparbetningsprodukter. På grund av sin unika design, är behovet för avstängningsventiler och pluggar eliminerat.

96-positions manifold, PPM-96

96-positions manifold, PPM-96

PPM-96 är kompatibel med plattor med 96 brunnar, Agilent VersaPlate-format och 1 mL så kallade Tabless-patroner. En 1 mL Tabless patronhållare (art.nr 5191-4119) krävs vid användning av Tabless-fria patroner.