sidhuvud-mobil

Titansphere® Phos-TiO

Fosforylering av proteiner är en av de viktigaste posttranslationella modifieringarna. Identifiering av fosforylerade proteiner och peptider är mycket viktigt inom forskningen. GL Sciences tillhandahåller titandioxid (Titansphere-serien) som absorberar fosforylerade peptider i bulk, centrifugerings-patroner (för uppsamling i 15 mL Falcon-rör) och pipettspetsar (spintips) för centrifugering till 2mL-rör eller till 96-hålsplattor. Spetsarna kräver en adapter som måste köpas separat, för uppsamling i rör eller plattor. Titansphere Phos-Tio är en nyare och ytterligare optimerad version av Titansphere Tio.

Titansphere Phos-TiO