sidhuvud-mobil

Solid Supported Liquid / Liquid Extraction (SLE)
- Porvair Sciences

Microlute­™ SLE finns som 96-hålsplatta och patroner, använder selektivt utvald kiselgur (DE) som fast sorbent för att maximera absorptionen av de vattenhaltiga lösningarna och möjliggör enkel provuppbetning med större reproducerbarhet jämfört med vätske/vätske-extraktion (LLE).

Denna metod för provberedning ger dig ett arbetsflöde som är tillförlitligt, exakt och optimerat för effektiv upparbetning av prover för kromatografianalys (t.ex. GC, UHPLC / HPLC).

Addera det vattenhaltiga provet till plattan eller patronen, vänta 5 minuter för fullständig absorption och eluera analyterna i det lösningsmedel er metod eller era rutiner kräver.

Finns som 96-hålsplatta och 3 mL patroner.

Microlute SLE
Maximal provvolym: 200 μL eller 400 μL.

Perfekt för plasma, serum, orala vätskor, urin eller andra vattenbaserade lösningar.

Kompatibel med vakuum- och övertryckssystem.

BroschyrerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias