sidhuvud-mobil

Agilent GPC/SEC Specialkolonner

EnviroPrep
EnviroPrep är ett enkelt sätt för provupparbetning vid analys av bekämpningsmedel i många organiska matriser. De högre molekylviktsfraktionerna såsom lipider, polymerer, naturliga hartser och dispergerade högmolekylära komponenter kan lätt separeras från provet.

  • “High sample loading”  möjliggör spåranalyser
  • Enkelt sätt för provupparbetning
  • Optimerade kolonner ger mycket god upplösning

PL HFIPgel
Hexafluorisopropanol (HFIP) används som lösningsmedel i GPC för analys av många industriella polymerer, såsom polyestrar, polyamider och polylaktid-/glykolid- copolymerer. För kraftigt förbättrad prestanda i extremt polära lösningsmedel, såsom HFIP och trifluoretanol har Agilent Technologies utvecklat en ny "multipore" teknik. HFIPgel är en PS/DVB med monodispers partikelstorlek, hög porvolym och hög upplösning.

  • Optimerad kolonn för molekylviktsområdet
  • Stabilt packmaterial, förlänger kolonnens livslängd
  • Lågt mottryck ger lägre slitage på systemet och minimerar driftavbrott

PLgel Olexis
PLgel Olexis är framtagen för analys av mycket högmolekylära polymerer, speciellt polyolefiner, upp till 10 miljoner g / mol (polystyren i THF).  PLgel Olexis är packad med 13 µm partiklar för att optimera effektiviteten och upplösning utan risk för nedbrytning provet. PLgel Olexis är mycket mekanisk stabil och robust, tål upp till 220°C för analys av mycket kristallina material.

  • Specialkolonn för polyolefiner
  • Tål höga temperaturer, 200° C
  • Hög upplösning, bryter ej ned provet