sidhuvud-mobil

Tosoh Bioscience EcoSEC Ambient GPC System

EcoSEC Ambient GPC System från Tosoh Bioscience är ett kompakt GPC-system för upp till 60°C som kan använda både konventionella kolonner såväl som semi-mikrokolonner. Hela systemet är termostaterat och kompatibelt med alla lösningsmedel för GPC.

Pumparna och ”dual flow”-tekniken ger RI-detektorn en mycket stabil baslinje. I kombination med de linjära TSKgel SuperMultipore GPC-kolonnerna ger detta korta analystider och mycket reproducerbara resultat.

  • Termostaterat system, 60°C
  • RI-detektor, kan även förses med UV
  • Kolonnugn för upp till 8 stycken konventionella kolonner
  • Autosampler för 100 prover
  • GPC Workstation för systemkontroll och utvärderingMattias Arvidsson
Applikationskemist
Tel: 031 336 90 06
E-post Mattias