sidhuvud-mobil

Tosoh Bioscience EcoSEC High Temperature GPC System

EcoSEC High Temperature GPC System är ett kompakt GPC-system för upp till 220°C som kan använda både konventionella kolonner såväl som semi-mikrokolonner. Hela systemet inklusive behållaren för lösningsmedel är termostaterat och kompatibelt med alla lösningsmedel för GPC.

Pumparna och ”dual flow”-tekniken ger RI-detektorn en mycket stabil baslinje. I kombination med de linjära TSKgel SuperMultipore GPC kolonnerna ger detta korta analystider och mycket reproducerbara resultat.

  • Termostaterat system, 220°C
  • Lösningsmedelsbehållare, termostaterat till 40°C
  • RI-detektor, kan även förses med UV, MALLS och Viskometer
  • Kolonnugn för upp till 8 stycken konventionella kolonner
  • Autosampler för 20 prover
  • GPC Workstation för systemkontroll och utvärdering
  • Sensorer för temperatur, gas och läckor ger extra säkerhet
  • Extra Sample Preparation Station, 20 prover, 40-220°CMattias Arvidsson
Applikationskemist
Tel: 031 336 90 06
E-post Mattias