sidhuvud-mobil

TOYOPEARL QAE-550C

TOYOPEARL QAE-550C är en stark anjonbytare för rening av biomolekyler. Polymeren består av hydroxylerad metakrylat som har funktionaliserats med en kvartär aminoetyl (QAE). Materialet har hög kemisk och mekanisk stabilitet, vilket möjliggör ”Cleaning-in-place” (CIP) och mycket höga flödeshastigheter.

TOYOPEARL QAE-550C kan användas vid upprening av proteiner upp till 100kDa. Används i flertalet storskaliga uppreningar av olika molekyler så som t.ex. rekombinanta proteiner och blodfaktorer. QAE-550C finns i partikelstorleken 100µm (C-grade).

Structure of Toyopearl QAE-550CSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se