sidhuvud-mobil

Värmeblock med skakfunktion - Provupparbetningssystem för polymeranalys

Provupparbetningssystemet är ett tillbehör till EcoSEC GPC-system. Det används för att lösa upp och filtrera upp till 24 prover, vilket förbättrar effektiviteten i provhanteringen. Provupparbetningssystemet har ett temperaturområde från 40°C till 250°C.

Ställ in kontrolltemperaturen lägre än kokpunkten för lösningsmedlet som används, men minst 10°C över rumstemperaturen.

Provupparbetningssystemet kan hantera upp till 24 prover vid temperaturer upp till 220°C. När den inställda temperaturen är 221°C eller mer, måste 16 positioner täckas med de 4 medföljande värmelocken. I detta fall blir det maximala antalet prover 8.

För filtrering i samband med upplösningen vägs provet in på ett rostfritt nät och nätet viks enligt nedan. Placera provet i en provvial och tillsätt lösningsmedlet. Försegla vialen med lock och en aluminiumfolie som septa.

Knauer K-7400S Semi-Micro OsmometerMattias Arvidsson
Säljare / Support
031 336 90 06
E-post Mattias​​​​​​​

Specifikationer


Antal prover: 24 prover (8 prover när den inställda temperaturen är i intervallet 221 till 250°C)

Temperaturkontrollområde: 40 till 250°C (ställ in minst 10°C över rumstemperaturen)

Temperaturnoggrannhet: Inom ± 1°C


Temperaturprecision: Inom 0,5°C

Värmare: DC 24 V, 100 W x 2

Säkerhetsmekanism: Temperaturövervakning med temperatursensor som bryter värmningen vid fel

Skakfunktion: Tvåvägsskakningar, 10 till 100 skakningar per minut, minsta justering 10 skakningar per minut.

Yttermått: 300 (B) x 200 (H) x 315 (D) mm

Vikt: 15 kg