sidhuvud-mobil

Oförstörande Provning (NDT)

Oförstörande provning används inom nästan all typ av industri. Främst för att kontrollera att kvalitetskraven uppfylls men även vid haverier för att undersöka orsakerna till haveriet. De vanligaste formerna som finns är Ultraljudsprovning genom Tjockleksmätning (NDT), Konventionellt Ultraljud och Phased Array, Materialanalys, Visuell inspektion (RVI), Virvelströmsprovning (kallas för Eddy-current testing på engelska), Penetrantprovning, Magnetpulverprovning och Radiografi.
 
Till exempel kan man använda oförstörande provning för att felsöka svetsade förband med konventionellt ultraljud eller Phased Array för att kontrollera svetskvaliteten. Kontrollen visar om förbandet är fullständigt svetsad eller om den innehåller defekter som inte är tillåtna. En annan vanlig applikation är tjockleksmätning som används används för att titta på allt från korrosion i rör till kvalitetskontroller av glas- eller plastprodukter.

Scantec erbjuder ett stort urval av oförstörande provningsprodukter inom olika kategorier.

Ultraljud har flera olika användningsområden, bland annat tjockleksmätning och felsökning med hjälp av konventionellt ultraljud eller Phased Array.
Läs mer om ultraljudsteori här

Att mäta tjockleken på material kan ibland vara svårt. I vissa fall kan man använda ett skjutmått, en tumstock eller till och med ögonmått. Men vad händer när man inte kan komma åt med en tumstock eller man vill mäta på ett rör där man inte ser tjockleken. Då är tjockleksmätning med hjälp av ultraljud och/eller magnetism ett väldigt bra verktyg.

Vanliga applikationer för tjockleksmätning med hjälp av ultraljud är kvalitetskontroll av glasflaskor, plastflaskor och liknande men även årliga kontroller av till exempel gasflaskor, tuber, rörledningar och liknande. 

Läs mer om tjockleksmätning här

Konventionellt Ultraljud

Konventionellt ultraljud är ursprunget när det kommer till ultraljud och felsökning och har använts i industriella tillämpningar i mer än sextio år för att upptäcka dolda sprickor, hålrum, porositet och andra interna avbrott i metaller, kompositer, plast och keramik, samt till mäta tjockleken och analysera materialegenskaper.

Ultraljudsprovning är en helt oförstörande , säker och väletablerad testmetod i många grundläggande tillverkningsprocesser, särskilt i tillämpningar med svetsar och metaller med mycket struktur.

Phased Array

Phased Array är en annan metod för felsökning som är snabbare och ger bättre penetration.
En arraysökare är en sökare som innehåller ett antal separata element i ett enda hölje, och fasning syftar på hur dessa element sekventiellt pulsas.

Eftersom fastekniken möjliggör elektronisk vågformning och styrning är det möjligt att generera ett stort antal olika ultraljudsvågsprofiler från en enda sökare. Denna strålstyrning kan dynamiskt programmeras att skapa elektroniska scanningar.

När det gäller handhållna instrument finns det idag egentligen två tekniker för att göra materialanalyser. Det ena är röntgenfluorescens, XRF (X-Ray Flourescence) och det andra är Laserinducerad nedbrytningsspektroskopi, LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroskopy). 
XRF- och LIBS-instrument har mängder med applikationsområden såsom skrotsortering, PMI, RoHS/WEEE, medicin, ädelmetaller, marksanering, prospektering och mycket, mycket mer.

Skillnaderna mellan dessa tekniker är att LIBS instrumentet från SciAps är det enda instrumentet i världen som kan mäta Kol till skillnad från XRF som har begränsningen att inte kunna mäta lägre än Magnesium.

Läs mer om materialanalys här

Visuell Inspektion

Utrustningar för visuell kontroll finns i många olika varianter, diametrar och längder. Inspektionsutrustningarna är uppdelade i videoskop, boroskop samt inspektionskameror och är alla utvecklade för att få bästa möjliga bild av svåråtkomliga utrymmen. För inspektion i större utrymmen och längre avstånd så kan större kameror användas.