Meny
Summa varor
0,00 kr

Avantor Hichrom HI-kolonner

När du väljer GC-kolonn är det nödvändigt att överväga polariteten för den stationära fasen och för analyterna. De starkaste interaktionerna sker när den stationära fasen och analyterna har liknande polaritet. I kromatografisk mening innebär detta mera retention vilket ofta resulterar i ökad upplösning.

Sammansättningen av den stationära fasen påverkar selektiviteten via olika intermolekylära krafter (till exempel H-bindning, dispersion, dipol-dipol & ”shape” selektivitet) som uppstår mellan den stationära fasen och analyterna.

Avantor® Hichrom GC-specifikationsguide är ordnad efter polaritet och innehåller detaljer om faskemi och förslag på applikationer som hjälper dig att välja den lämpligaste stationära fasen för din metod. >> Avantor Hichrom GC Stationary Phase Guide.pdf

>> Läs mer om Avantor Hichrom GC-kolonner

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist