Meny
Summa varor
0,00 kr

VICI ValcoPLOT-kolonner

VICI tillverkar ett brett sortiment av GC kapillärkolonner i två olika serier, ValcoBond och ValcoPLOT. ValcoBond® och ValcoPLOT® kapillärkolonner uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna för upplösning, retentionsegenskaper, blödning, reproducerbarhet.

ValcoPLOT® är VICIs sortiment av PLOT-kolonner (Porous layer open tubular) som innehåller ett poröst lager av en fast adsorbent såsom aluminiumoxid, molekylsiktar eller Porapak på insidan av kapillären. PLOT-kolonner är väl lämpade för analys av lätta, fasta gaser och andra flyktiga föreningar.

ValcoPLOT HayeSep kapillär PLOT-kolonner har det bredaste polaritetsområdet, är snabbare än mikropackade kolonner och tål vatten. Egenskaperna är identiska med HayeSep-packade kolonner.
I Valcos sortiment av PLOT-kolonner finns också Alumina- and Molesieve-kolonner.

  • Unique HayeSep phases
  • Alumina with KCI or Na2SO4 deactivation

VP-Alumina/KCl och VP-Alumina/Na2S04 - med ValcoPLOT Alumina (Al2O3) PLOT-kolonner finns det inget behov av kryogen utrustning för att analysera C1-C5-kolväten. ValcoPLOT Alumina-kolonner deaktiveras med små saltkristaller stabila till 200°C. KCl-deaktivering ger en relativt opolär kolonn medan Na2S04 producerar kolonner som uppvisar ökad retention av omättade kolväten.

VP-Molesieve - ValcoPLOT Molesieve 5Å PLOT-kolonner erbjuder avsevärt förbättrad analytisk effektivitet till bra priser. Inget behov av kryogen utrustning för att analysera Ar/O2 med ValcoPLOT Molesieve 5Å med tjock film och tunn film erbjuder snabb eluering av kolmonoxid med nästan perfekt toppsymmetri. VICIs egenutvecklade bindningsteknik säkerställer att partiklarna stannar kvar även när de används med ventiler.

VP-HayeSep A - Divinylbensen/etylenglycoldimetacrylat
VP-HayeSep B - Divinylbensen/polyetylenimin
VP-HayeSep C - Divinylbenzen/acrylonitril
VP-HayeSep D - Divinylbensen
VP-HayeSep P - Divinylbensen/styren
VP-HayeSep Q - Divinylbensen: HayeSep D är en variant av HayeSep Q, en porös polymer med högre renhet och har liknande retentionsegenskaper. HayeSep D med högre renhet ger PLOT-kolonner med överlägsna prestandaegenskaper jämfört med de som produceras med HayeSep Q. Våra HayeSep D/Q-kolonner är jämförbara med de som tillverkas av andra tillverkare av Q-typ-kolonner. Vi har behållit båda produktnamnen för våra kunders bekvämlighet.
VP-HayeSep R - Divinylbensen /N-vinyl-2-pyrollidinon
VP-HayeSep S - Divinylbensen /4-vinyl-pyridin

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist