Meny
Summa varor
0,00 kr

Avantor

Avantor ACE Excel Oligo är UHPLC/HPLC-kolonner för reproducerbar analys av oligonukleotider, DNA och RNA. Ultrainert silika och hög effektivitet med antingen 1.7µm eller 3µm partikelstorlek för optimal toppform. Mycket reproducerbar stationär fas både batch-till-batch och kolonn-till-kolonn. Utmärkt kolonnlivslängd testat under förhållanden för oligonukleotider.

  • Patenterad inkapslad stationärfas
  • Utökad pH-stabilitet upp till pH 11.5 med LC-MS-kompatibla buffertar
  • Hög retention, främst för korta nukleinsyrakedjor, baspar upp till 40-mer

>> Avantor ACE Excel Oligo UHPLC and HPLC Columns.pdf
>> Ion-Pair Reversed Phase Analysis of an Oligonucleotide Ladder Standard.pdf
>> MS-Friendly Oligonucleotide Separation.pdf

ACE Excel Oligo

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist