Meny
Summa varor
0,00 kr

Avantor ACE

Avantor® ACE® LC-kolonner från ACT i Skottland baseras på en ultrainert, ultraren sfärisk silikabas, det totala metallinnehållet garanteras till max 10ppm. Varje batch med packmaterial valideras med avseende på partikelstorlek, porstorlek, porvolym, specifik yta (m²/g), koltäckning och metallinnehåll. Valideringscertifikat utfärdas för varje batch av packmaterial. Kolonnerna har utmärkta prestanda med bottental upp till 200.000 (N/m) och har hög reproducerbarhet från kolonn till kolonn och mellan olika batcher.

ACE® Excel-kolonnerna är utvecklade för att dra full nytta av låg spridning, höga tryck på UPLC® och UHPLC instrument.

ACE Excel UHPLC-kolonner är tillgängliga i nya högeffektiva partikelstorlekar på 1.7 µm och 2 µm. Selektiviteten är oförändrad från befintliga 3µm, 5µm och 10µm ACE HPLC-faser. 3µm och 5µm partiklarna finns även tillgängliga i Excel-hårdvaran. ACE-kolonnernas utmärkta toppform, reproducerbarhet och exceptionella robusthet är nu tillgänglig för UPLC- och UHPLC-användare.

>> Läs mer om Avantor ACE olika faser

ACE® Translator Tool är ett smidigt beräkningsverktyg användbart vid metodutveckling, förbättring av befintliga metoder och som hjälp i den dagliga driften av LC-metoder. Klicka på länken nedan för att ladda ner ACE Translator Tool.

>> ACE Translator Tool

 

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist