Menu
Sum items
0.00 kr

Termisk Desorption

Markes International är specialiserade på instrumentering och tillbehör för analyser av låga halter av olika flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen (VOC och SVOCs). Markes har en hög kompetens inom området för termisk desorption och ett brett utbud av instrument, utrustning och förbrukningsvaror i sitt sortiment.

Termisk desorption (TD) har utvecklats från ett behov att förbättra konventionella provberedningstekniker såsom lösningsmedelsextraktion, fastfas-mikroextraktion, ”purge-and-trap” och ”headspace”. Med termisk desorption åstadkoms hög känslighet, och tekniken kan användas för ett brett spektra av analyter, från C3 till C44. TD kan användas på många olika sorters prover – fasta ämnen (med dynamiskt headspace eller direkt desorption), vätskor (med hjälp av immersiv sorptiv extraktion) och gaser (med hjälp av pumpad provtagning, passiv provtagning, on-line provtagning eller ”canisters”). Termisk desorption är dessutom säkrare och mer miljövänligt än lösningsmedelsextraktion, kan automatiseras, är lätt att validera och uppfyller kraven för viktiga standardmetoder.

Vad är termisk desorption?
Termisk desorption är en flexibel teknik att koncentrera prover före analys med gaskromatografi, som används för att analysera flyktiga (VOC) och halvflyktiga organiska föreningar (SVOC). De flesta TD-applikationer använder adsorbentrör och en tvåstegs desorptionsprocess för att fokusera analyterna till ett smalt band av gas och på så sätt uppnå maximal känslighet.

Processen består av tre steg:

  • Provtagning: Upp till flera hundra liter gas/luft provtas off-line på ett adsorbentrör.
  • Desorption av röret: Adsorptionsröret värms upp och analyterna släpper ifrån adsorbenten och förs över till en fokuseringsfälla i 100–200 ml bärgas.
  • Desorption av fällan: Fokuseringsfällan värms upp snabbt och analyterna förs över till GC-kolonnen i 100–200 µL bärgas.

>> Consumables and accessories for enhancing GC Analysis - YouTube

Analys av TD adsorbentrör
Det finns två typer av provtagning med adsorbentrör – pumpade och passiva provtagningar.
Vid pumpad provtagning dras luft genom ett adsorbentrör med hjälp av en pump. Adsorbentrör kan packas med en eller fler adsorbenter. Denna typ av metod är lämpad för ämnen i intervallet C3-C44. Provtagningen är snabb (från minuter till timmar) och ett brett spektrum av ämnen kan provtas i en körning. Tekniken passar utmärkt för alla typer av mätningar i rumstemperatur.
Med passiv provtagning migrerar analyterna över ett luftgap till en bädd av adsorbent. Här kan endast rör packade med en adsorbent användas. Passiv provtagning är lämplig för samma analyter som för pumpad provtagning, C3 till C44. Passiv provtagning är lätt att utföra och distribuera men är en relativt långsam teknik. Passiv provtagning används ofta för mätning runt om industrianläggningar och för arbetsmiljö.

We are happy to help!

Sara Johansson
Applikationskemist