sidhuvud-mobil

Scantec jobbar med välkända leverantörer av produkter med hög kvalitet

Rotametrar, massflödesmätare, massflödeskontroller

HPLC- och UHPLC-kolonner

i

i

Kolonner och tillbehör för GC, HPLC, UHPLC, SPE och spektrometri

Tillbehör för HPLC och UHPLC
 

ii

Test- och Kalibreringsgaser

i

i

Termiska desorptionsrör
i
iiVialer, mikrotiterplattor och sprutfilter
ii

Portabel GC

i

i

PetroFlag - Instrument och reagenser för mätning av petroleumprodukter i mark

Videoskop och Boroskop

 

iGasgeneratorer
ii
i

iVialer och MTP-plattor
ii
i

Gasanalysatorer för biogas, deponigas
och inomhusklimat

Vätskeflödesmätare
i

i

Instrument och utrustning för provberedning

i

HPLC-kolonner,
GC-läckdetektorer

i

Direktvisande instrument för gaser, damm, luftfuktighet och vindhastighet

Certifierade Referensstandards

i

Fused-Core kolonner för HPLC och UHPLC

i

HPLC och UHPLC kolonner

i

i

Gasvarnare, gaslarm,
gasdetektorer, trådlösa 
gasvarningsystem 

HPLC-kolonner

i

i

Portabel GC/MS

i

i

Vialer
ii

i

Mobila arbetsbänkar för laboratorieinstrument
i

HPLC pumpar och detektorer, osmometrar

i


HPLC och Kirala kolonner
ii
i

Vialer, sprutfilter, plattor och förvaringsvialer

i

Mätinstrument för buller, akustik och vibration

i

Tillbehör till termisk desorbtion

i

Ljudreducerande
instrument-tillbehör
i

Vialer

i

i

Labinstrument
i

 

HPLC-kolonner

i

i

Mikrotiter- och filterplattor

i

i

Kirala & Akirala LC-kolonner
Derivatiseringsreagens
 

Portabla LIBS-, XRF-, RAMAN- och NIR-instrument

i

Strålningsdetektorer,
Geiger-räknare och strålspektrumanalysatorer

Sedex LT-ELSD
 

i

Kolonner och tillbehör för GC och HPLC

i

Kolonner för IC, IEX och SEC

i

i

HPLC-kolonner av typen Mixed-Mode

i

Luftprovtagningspumpar, adsorbentrör, filter, instrument för luftprovtagning

Pipetter och dispensers

i

i

Kolonner och tillbehör för GC, HPLC, UHPLC och SPE

i

Kolonner och material för SEC, GPC, HILIC och jonbyte, GPC-Systemi

Tillbehör och ventiler för GC, HPLC och UHPLC

i

Tillbehör för HPLC och UHPLC
 

i

Gasgeneratorer  
 

i

Pipetter

i

i

Standarder

i

i

Mätinstrument och tillbehör
för vattenanalys