sidhuvud-mobil

Scantec jobbar med välkända leverantörer av produkter med hög kvalitet

Rotametrar, massflödesmätare, massflödeskontroller

Tillbehör för HPLC och UHPLC
 

iiiVialer, mikrotiterplattor och sprutfilter
ii

Videoskop och Boroskop

 

Gasanalysatorer för biogas, deponigas
och inomhusklimat

HPLC-kolonner,
GC-läckdetektorer

i

Fused Core kolonner för HPLC och UHPLC

i

Portabel GC/MS och MicroGC

i

i

Mobila arbetsbänkar för laboratorieinstrument
i

Vialer, sprutfilter, plattor och förvaringsvialer

i

Ljudreducerande
instrument-tillbehör
i

HPLC-kolonner

i

i

Kirala & Akirala LC-kolonner
Derivatiseringsreagens
 

Sedex LT-ELSD
 

i

HPLC-kolonner av typen Mixed-Mode

i

Kolonner och tillbehör för GC, HPLC, UHPLC och SPE

i

Gasgeneratorer  
 

i

Mätinstrument och tillbehör
för vattenanalys
 

HPLC- och UHPLC-kolonner

i

i

Test- och Kalibreringsgaser

i

i

Portabel GC

i

i

iVialer och MTP-plattor
ii
i

Vätskeflödesmätare
i

i

Direktvisande instrument för gaser, damm, luftfuktighet och vindhastighet

HPLC och UHPLC kolonner

i

i

Vialer
ii

i

HPLC pumpar och detektorer, osmometrar

i

Mätinstrument för buller, akustik och vibration

i

Vialer

i

i

Mikrotiter- och filterplattor

i

i

Portabla LIBS-, XRF-, RAMAN- och NIR-instrument

i

Kolonner och tillbehör för GC och HPLC

i

Luftprovtagningspumpar, adsorbentrör, filter, instrument för luftprovtagning

Kolonner och material för SEC, GPC, HILIC och jonbyte, GPC-Systemi

Tillbehör för HPLC och UHPLC
 

i

Kolonner och tillbehör för GC, HPLC, UHPLC, SPE och spektrometri

Termiska desorptionsrör
i
i

PetroFlag - Instrument och reagenser för mätning av petroleumprodukter i mark

iGasgeneratorer
ii
i

Instrument och utrustning för provberedning

i

Certifierade Referensstandards

i

HPLC-kolonner

i

i


Standarder
ii
i


HPLC och Kirala kolonner
ii
i

Tillbehör till termisk desorbtion

i

Labinstrument
i

 

Gasvarnare, gaslarm,
gasdetektorer, trådlösa 
gasvarningsystem 

Strålningsdetektorer,
Geiger-räknare och strålspektrumanalysatorer

Kolonner för IC, IEX och SEC

i

i

Pipetter och dispensers

i

i

Tillbehör och ventiler för GC, HPLC och UHPLC

i

Pipetter

i

i