Meny
Summa varor
0,00 kr
Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy

Scantec skall vara kundens första val genom att alltid leverera produkter eller tjänster som uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Vi skall alltid sträva efter ständiga förbättringar samt att uppfylla omgivningens krav, lagar och förordningar. All verksamhet skall bygga på pålitlighet, seriositet och förtroende. Säkerhet i leverans och funktion skall vara viktiga ledord.

>> Certifikat ISO 9001.pdf

Miljöpolicy

Scantec skall låta miljömedvetenhet prägla arbetet i alla våra verksamheter. Vi skall påverka vår omgivning genom att arbeta för en minskad miljöpåverkan. Vi skall alltid sträva efter ständiga förbättringar samt att uppfylla omgivningens krav, lagar och förordningar. Miljöanpassningen skall ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och miljömässigt motiverat.

>> Certifikat ISO 14001.pdf