Meny
Summa varor
0,00 kr

Materialanalys

När det gäller handhållna instrument finns det idag egentligen två tekniker för att göra materialanalyser. Det ena är röntgenfluorescens, XRF (X-Ray Flourescence) och det andra är Laserinducerad nedbrytningsspektroskopi, LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroskopy). 

XRF- och LIBS-instrument har mängder med applikationsområden såsom skrotsortering, PMI, RoHS/WEEE, medicin, ädelmetaller, marksanering, prospektering och mycket, mycket mer. Skillnaderna mellan dessa tekniker är att LIBS-instrumentet från SciAps är det enda instrumentet i världen som kan mäta kol till skillnad från XRF som har begränsningen att inte kunna mäta lägre än magnesium.

XRF (X-ray fluorescence) är en teknik som används för att bestämma kemiska sammansättningar i olika material genom att använda röntgenstrålning. När röntgenstrålarna träffar materialet utsätts materialet för jonisering, vilket skapar fluorescerande strålning. Den fluorescerande strålningen har en karakteristisk energinivå som kan användas för att identifiera vilka kemiska element som finns i materialet och i vilken koncentration de förekommer.

LIBS (laser induced breakdown spectroscopy) är en teknik som används för att bestämma kemiska sammansättningar i olika material genom att använda en laserpuls för att avge energi som förångar och joniserar materialet. När materialet utsätts för laserpulsen skapas ett plasma som avger en karakteristisk spektrallinje som kan användas för att identifiera vilka kemiska element som finns i materialet och i vilken koncentration de förekommer.

Vi hjälper dig gärna!

Joakim Gustafsson
Säljare