Meny
Summa varor
0,00 kr
Uthyrning Instrument

Hyra Utrustning & Instrument

Behöver du hyra utrustning eller instrument tillfälligt eller under längre projekt så hjälper vi till med det. Här nedan listar vi några av dom utrustningar och instrument som vi har för uthyrning. Hittar du inte det du söker så är du välkommen att kontakta oss så tar vi fram ett förslag.

Vill du hyra? Ring oss på 031 336 90 00 eller maila till info@scantecnordic.se

 

XRF-instrument

SciAps XRF-instrument

Behöver du hyra XRF-instrument för PMI, förorenad mark eller annan applikation? Vi har XRF med olika kalibreringar för att passa dina behov. 

Var ute i god tid eftersom tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten krävs. Vi hjälper självklart till med tillstånd och anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

PID-instrument

MiniRAE Lite

Användarvänlig och robust PID för mätning av flyktiga organiska kolväten (VOC).

Mätområde 0,1-5 000 ppm

  • 10.6 eV UV-lampa
  • 16 timmars drifttid
  • ATEX-klassad

 

MeshGuard - perfekt för underhållsstopp!

MeshGuard

MeshGuard är ett revolutionerande trådlöst gasvarningssystem som snabbt och enkelt kan startas i olika miljöer och situationer. Utan kabeldragning skapar man snabbt en tillfällig områdesbevakning.  

Instrumenten skapar själva ett trådlöst nätverk av bevakningspunkter som sänder aktuell gaskoncentration och larm till ProRAE Guardian, vilket gör att kostsamma och tidskrävande installationsprojekt inte behövs.  

Instrumenten kan utrustas med sensorer för H2S, LEL, CO, O2, NH3, Cl2 eller SO2.

 

Echoview Host - kit för säkerhetsvakter

Echoview Host

Öka säkerheten med trådlösa gasvarningssystem för till exempel inträde och arbete i slutna utrymmen.

Echoview Host kombinerar traditionell personburen gasvarning med framtidens trådlösa möjligheter. Upp till 8 enheter kan sända mätdata, larm och till och med "Man down"-alarm i realtid till en minikontroller som en säkerhetsvakt eller annan ansvarig person bär med sig. Ger ökad säkerhet och produktivitet genom att personalen inne i det sluta utrymmet inte behöver läsa av gasvarnaren och rapportera till säkerhetsvakten.

 

Biogas 5000 - Analysinstrument för biogas

Biogas 5000

För noggrann gasövervakning inom biogasproduktion. Biogas 5000 är enkel att använda, kalibrera och konfigurera.

Användningsområden

Anaerob nedbrytning

  • Jordbruksavfall (stor skala)
  • Jordbruksavfall (liten skala)
  • Avlopp, rening av avloppsvatten
  • Blandat matavfall
  • Forskning
  • Biogasuppgradering
  • Läcksökning metan