Meny
Summa varor
0,00 kr

Spektroskopi-tillbehör

Scantec Nordic tillhandahåller tillbehör och reservdelar för atomspektroskopi för instrument inom AAS, MP-AES, ICP-OES och ICP-MS samt även för molekylär spektroskopi för instrument inom FTIR, Fluoresence, LDIR Chemical Imaging, Raman, UV-VIS och UV-VIS NIR. Lampor, slangar för peristaltiska pumpar, nebulizers, torches, spray chambers, kuvetter, standarder med mera för framför allt Agilent Technologies instrumentering men även för Perkin-Elmer.

Läs mer under respektive underkategori.

>> Agilent Spectroscopy Supplies.pdf

Agilent spektroskopi

Vi hjälper dig gärna!

Jan Nilsson
Säljare