Meny
Summa varor
0,00 kr

Markanalys

Instrumentering för markanalys av förorenad mark spelar en avgörande roll i att upptäcka, övervaka och kvantifiera föroreningar i markmiljön. Denna typ av instrumentering möjliggör en noggrann utvärdering av markkvaliteten, identifiering av potentiellt farliga ämnen och fastställande av lämpliga saneringsåtgärder. 

Förorenad mark utgör en allvarlig risk för människors hälsa och ekosystemets välbefinnande. Ofta är föroreningar osynliga för blotta ögat, vilket gör användningen av avancerad instrumentering nödvändig för att noggrant identifiera och övervaka föroreningarnas närvaro och nivåer i marken.
Markprovtagning och analys: Instrumenteringen omfattar metoder för att ta markprov på ett representativt sätt och sedan analysera dessa prover för att fastställa föroreningsnivåerna. Tekniker som jordborrning, provtagning med rör och geofysiska metoder används för att erhålla representativa prover från olika djup och platser.
Geokemisk analys: Instrument som XRF och gasdetektorer används för att mäta koncentrationen av specifika ämnen, inklusive tungmetaller, organiska föroreningar och andra farliga ämnen i marken. Denna typ av analys ger en detaljerad bild av föroreningarnas närvaro och koncentration.
In situ-analys: Tekniker för in situ-analys gör det möjligt att utföra mätningar direkt på platsen utan att behöva ta prover till ett laboratorium. Detta sparar tid och ger realtidsinformation.

Scantec har ett brett utbud av instrument för undersökning och analys av förorenad mark.

Vi hjälper dig gärna!

Joakim Gustafsson
Säljare