Meny
Summa varor
0,00 kr

SENASTE NYHETERNA!

 

Scantec firar 50 år!

Scantec 50 år

Vi på Scantec är mycket stolta över att fira 50 år! Sedan starten 1973 har vi hunnit samla på oss massor med kunskap och erfarenhet.
Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkter ur vårt breda sortiment från välkända leverantörer.

Scantec 50 år

 

 

2023-09-20

Termisk Desorption - Utrustning och Tillbehör från Markes International

- Öka din produktivitet, förbättra kvaliteten och minska risken för driftsstopp

Markes instrument och tillbehör


Termiska Desorptionsrör / Adsorbentrör och Kylfällor

Livslängden på TD-rören påverkas av temperatur vid desorption, antal termiska cykler och vilken typ av adsorbent det är. Samma sak gäller för livslängden på kylfällan. Vi rekommenderar att du byter ut kylfällan minst en gång om året, som en del av rutinmässigt instrumentunderhåll, för optimalt resultat.

Markes tubes

Behöver du hjälp, tips och råd så hör av dig till oss!

>> Markes Catalog - Consumables.pdf

 

Just nu - Köp 3fp TD-rör (10p) och betala för 2fp!

Välj bland följande material:
• Tenax TA • Universal • Air toxisk • Air toxics 1000 • Bio-monitoring • Carbograph 5TD
• Graphitised carbon • Graphitised carbon universal • Hydrophobic • Material emissions/Soil gas • PAH • SVOC • PFAS

Välj bland följande rör:
- Stål, inert stål eller glas
- Konditionerade eller icke-konditionerade, med eller utan caps
- SafeLok eller TubeTAG

Erbjudandet gäller t o m 15 oktober 2023 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal! Ange kod DEALERTUBES23 för att erhålla rabatten!

 

Micro-Chamber / Thermal Extractor™ (µ-CTE™)

Markes Micro-ChamberMarkes system för analys av emission från ett stort urval av provmaterial, för vidare analys med termisk desorption och GC.

Kan användas för permeationstester, provtagning på fasta prover eller vätskeprover liksom hartsliknade material, formaldehydmätningar med mera.

Micro-Chamber (µ-CTE) finns i två olika modeller:
- 4 kammare med maxtemperatur 250°C
- 6 kammare med maxtemperatur 120°C

Video >> How to collect a sample using the Micro-Chamber Thermal Extractor 4-chamber

Registrera dig och lyssna på nedan On-Demand presentation av Markes International och erhåll 10% rabatt på en Micro-Chamber utrustning!
>> Simplifying GC–MS sample preparation for product and material testing

Erbjudandet gäller 2023 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal! Kontakta Sara Johansson för att ta del av erbjudandet!

 

PFAS i luftprover

PFAS-ämnen är miljöföroreningar och associeras med olika typer av cancer, negativa effekter på reproduktionsförmågan och immuntoxicitet. Analys av dessa föreningar i luft har blivit allt viktigare och det uppskattas att PFAS-familjen omfattar cirka 5 000 till 10 000 ämnen.

>> PFAS - Markes International

PFAS i inomhusluft
PFAS tubesNedan studie visar på prestandan hos Markes TD100-xr™ för termisk desorption (TD) med GC/MS/MS för analys av PFAS i inomhusluft. Kombinationen av Markes TD100-xr och GC/MS/MS möjliggör mätning av per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i inomhusluft vid en detektionsgräns så låg som 1 pg för Me-FOSA. När provtagningskammare (Micro-Chamber) används för test av material kan emissionen av PFAS i inomhusluften identifieras, tillsammans med kvantifiering av utsläppshastigheten för sådana utsläpp.
Applikation >> Measurement of PFAS in indoor air and investigation of source materials.pdf

PFAS i utomhusluft
Oron för miljöeffekterna av PFAS-föreningar har ökat dramatiskt, och som ett resultat utvecklas strategier av myndigheterna för att detektera PFAS nivåer i omgivande luft. Med Markes Internationals TD100-xr™ termiska desorptionsinstrument kopplat till en GC/MS/MS kan mätningar i utomhusluft av per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) ner till 2 pg/m3 göras.
Applikation >> Measuring PFAS pollution in ambient air using TD-GC-MS-MS.pdf
2023-09-11

JUBILEUMSRABATT 25%

I år firar vi stolt att Scantec fyller 50 år och i och med vårt jubileum har vi i samarbete med en av våra äldsta leverantörer av kvalitetsvialer tagit fram en mikrovial med vår Scantec-logga!

Mikrovialer

Vi erbjuder nu alla våra kunder 25% rabatt på mikrovialer med fast insats för 350µl (krymp- och skruv), med eller utan skrivfält från Scantecs produktlinje:
90.0300 (p1000) / 90.0300-1 (p100) - Krympvial, fast insats 350µl, utan skrivfält
90.0300SF (p1000) / 90.0300SF-1 (p100) - Krympvial, fast insats 350µl, med skrivfält
90.0360 (p1000) / 90.0360-1 (p100) - Skruvvial, fast insats 350µl, utan skrivfält
90.0360SF (p1000) / 90.0360SF-1 (p100) - Skruvvial, fast insats 350µl, skrivfält + Scanteclogga

Erbjudandet gäller även våra krymp- och skruvlock från Scantecs produktlinje:
90.5000-1 (p1000) - Krymplock med septa i gummi/PTFE
90.5080
(p1000) / 90.5080-1 (p100) - Krymplock med septa i silikon/PTFE
90.5020 (p1000) / 90.5020-1 (p100) Skruvlock med septa i gummi/PTFE
90.5010 (p1000) / 90.5010-1 (p100) Skruvlock med septa i silikon/PTFE

Erbjudandet gäller för ovanstående artikelnummer, t o m 29 sept 2023, och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal! Ange kod VIAL25 för att erhålla rabatten!

>> Läs mer om våra vialer

 

 

2023-09-05

HALO Metodutvecklings-kit - Köp 3 kolonner betala för 2!

Gäller alla analytiska HALO Fused Core-kolonner med 1.5mm, 2.1mm, 3.0mm och 4.6mm ID, i längder över 5mm.

HALO Metodutvecklings-kit

Välj bland kolonner för småmolekyler, 90Å och 160Å, 2µm, 2.7µm eller 5µm, i 10 olika RP-faser och 2st HILIC-faser eller kolonner specifikt utvecklade för miljöanalyser såsom PFAS och PAH från sortimentet HALO Enviroclass.
>> Läs mer om HALO-kolonner för småmolekyler

För större molekyler finns AMT HALO Bioclass med 1000Å, 400Å och 160Å kolonner i flera olika faser och HILIC-kolonner för glykan-analyser.
>> Läs mer om HALO-kolonner för bioapplikationer

Köp 3 kolonner, få den billigaste på köpet. Erbjudandet gäller t o m 30 sept 2023 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal! Ange kod AMT-PICK3 för att erhålla rabatten!2023-06-15

NYHET! HALO 1.5mm ID
– För bättre känslighet och minskad förbrukning av lösningsmedel

HALO 1.5mm ID

Bättre känslighet
Nya HALO® med 1.5mm id ger ökad respons i jämförelse med 2.1mm ID-kolonner och högre effektivitet jämfört med 1mm ID-kolonner på optimerade UHPLC-system.

Minskad förbrukning av lösningsmedel
Kostnaderna för lösningsmedel fortsätter att öka både i inköp och kostnaden för avfallshantering. En minskning av kolonn-ID optimeras med lägre flödeshastigheter vilket resulterar i en minskning av totala lösningsmedelskonsumtionen. Att byta från 2.1mm id till HALO® 1.5 minskar förbrukningen av lösningsmedel avsevärt.

HALO® 1.5mm finns tillgänglig i följande faser: HALO 90Å C18 * HALO 90Å LPH-C18 * HALO 90Å AQ-C18 * HALO 90Å Penta-HILIC * HALO 160Å ES-C18 (2.0 och 2.7 µm) * HALO 1000Å DIPHENYL * HALO 1000Å C4 

Screening av pesticider på LC/MS - Effekten av 1.5 mm ID kolonner och 3 olika HALO C18 stationära faser
Jämförelse av retentionstider och toppformer för Oregon pesticidmix med 3 olika stationära faser, HALO® C18, HALO® LPH-C18, och HALO® AQ-C18, och hur påverkas resultatet vid byte från 2.1mm id till 1.5mm.
>> Impact of Using 1,5 mm Column ID and Various Stationary Phases on LC-MS Pesticide Screening Analysis.pdf

Separation av metaboliter från fettlösliga respektive vattenlösliga vitaminer på HALO® C18 och AQ-C18
Metaboliter från Vitamin D, 25-Hydroxyvitamin D2 och D3 analyserade på HALO® C18, jämförelse mellan 2.1mm id och 1.5mm och metaboliter från Vitamin B6, analyserade med en HALO® AQ-C18, 1.5mm id.
>> Water- and fat-soluble vitamin separations using the HALO C18 and AQ-C18 phases.pdf

Bättre känslighet för proteiner med 1.5mm ID HALO 1000 C4
En blandning av proteiner separerades med en HALO 1000Å C4-kolonn, med 2.1mm id och 1.5mm id kolonn. Med 1.5mm id kolonn erhålls en betydande förbättring av känsligheten.
>> Sensitivity Increase of Mixed Proteins Through the Use of a 1,5 mm ID column.pdf


Ny C18-fas - HALO 90Å LPH-C18

HALO 90Å LPH-C18

Ny C18-fas, för lågt pH, användbar för alla analyser som körs ner mot pH 1-2. Den steriskt skyddade liganden minskar sur hydrolys, vilket gör att mobila faser med lågt pH kan användas utan att ge avkall på kolonnens prestanda över tid.
NYHET! Finns även som 1.5mm id!

>> HALO LPH-C18.pdf

 

 

2023-04-21

UHPLC SEC-kolonner för analys av biomolekyler - NYHET! TSKgel UP-SW3000-LS

TSKgel UP-SW3000-LS är en UHPLC-kolonn för SEC-analys av monoklonala antikroppar och andra bioläkemedel speciellt framtagen för mer avancerade detektorer, så som multi-angle light scattering (MALS) och mass-spektrometri (MS).

TSKgel UP-SW

TSKgel UP-SW3000-LS har 2µm silika-partiklar med diol för en hydrofil yta, 250Å porer, optimalt för analys av proteiner i storleksfördelningen 10kDa – 500kDa.

UP-SW3000-LS ger en kraftigt reducerad brusnivå med avancerade detektorer, så som MALS och MS. Detta minskar tiden för jämnviktning och sparar därmed tid, ökar känsligheten och förbättrar datakvaliteten.

>> TSKgel UP-SW3000-LS - Size Exclusion UHPLC Columns.pdf
>> TSKgel UP-SW3000-LS Application Note - Selecting the Optimal Column for Native SEC-MS of Monoclonal Antibodies.pdf
>> TSKgel UP-SW3000-LS Application Note - SEC-MALS of Antibody Therapeutics - A Robust Method for InDepth Sample Characterization.pdf

 

 

2023-03-29

Utrustning och Tillbehör för Termisk Desorption

- Öka din produktivitet, förbättra kvaliteten och risken för driftsstopp

Markes Focusing cold traps

Livslängden på TD-rören påverkas av temperatur vid desorption, antal termiska cykler och vilken typ av adsorbent det är. Samma sak gäller för livslängden på kylfällan. Vi rekommenderar att du byter ut kylfällan minst en gång om året, som en del av rutinmässigt instrumentunderhåll, för optimalt resultat. Genom att använda lägsta möjliga temperatur och hantera rören med försiktighet kan livslängden på TD-rören förlängas.

Behöver du hjälp, tips och råd så hör av dig till oss!

>> Markes Catalog - Consumables.pdf


Ny applikation! PFAS i luftprover

PFAS-ämnen är miljöföroreningar och associeras med olika typer av cancer, negativa effekter på reproduktionsförmågan och immuntoxicitet. Analys av dessa föreningar i luft har blivit allt viktigare och det uppskattas att PFAS-familjen omfattar cirka 5 000 till 10 000 ämnen.

>> Läs mer om PFAS

PFAS tubes and focusing trap

Markes har utvecklat specifika adsorbentrör och en kylfälla för PFAS applikationer i luft.
>> PFAS Sampling Tubes and Focusing Trap for Thermal Desorption.pdf

 

TC-20 - Fristående utrustning för konditionering av upp till 20st TD-rör åt gången!

Markes TC-20

Har du många TD-rör som behöver konditioneras och ett stort antal analyser som ska köras? Då kanske en TC-20 vore något för dig?

Spara tid och pengar genom att konditionera rör off-line och därmed frigöra tid på din TD-GC, så att du kan göra fler analyser.

Spara pengar genom att konditionera med kväve istället för helium.

Genom att avlägsna fukt som samlats på TD-rören under provtagningen, med hjälp av TC-20s ”Dry Purge”-funktion förlänger du livslängden på din GC-kolonn och detektor och förhindrar att vatten stör analysen.

>> TC-20 and TC-20 TAG.pdf
>> How to use TC-20 for conditioning sorbent tubes

 

 

 

2023-03-21

ACE Metodutvecklings-kit - Intelligenta lösningar för metodutveckling!

Välj bland fem olika metodutvecklings-kit av noggrant utvalda ACE-faser som gör det möjligt att utvärdera selektiviteten fullt ut.
Varje kit innehåller tre kolonner (förutom det för UltraCore som innehåller två kolonner) för snabb och systematisk metodutveckling.

Köp ett ACE Metodutvecklings-kit – till priset av en kolonn!

ACE Method development kit

ACE Metodutvecklicklings-kit lista

>> Avantor ACE Method Development Kits.pdf
>> Avantor ACE Phase-guide.pdf

>> Länk till vår webbshop - Avantor ACE Metodutvecklings-kit

 

 

2023-03-09

Agilent Winged Column Nut

Agilent Winged Column Nut förenklar installationen av kolonner i din GC helt utan verktyg. Kompatibel med Agilents ferruler, i både grafit/vespel och grafit för applikationer som kräver höga temperaturer. Mindre blödning, bättre känslighet och längre livslängd.

Unik design med mutter som håller ferrulen på kolonnen under installationen. Med "Capillary Column Depth Guide” blir det lättare att montera ferrulen med rätt avstånd från kolonn till injektor/detektor och MSD.

4.G3440-81018, Winged Column Nut, Collared, Inlet/Detector
4.G3440-81019, Winged Column Nut, Collared, MSD
4.G3440-88000, Capillary Column Depth Guide

Winged column nuts

 


2023-02-28

Produkter för PFAS-metoder från Scantec

Agilent Bond Elut PFAS WAX SPE - Nytt SPE-material för PFAS-analyser

Bond Elut PFAS

 • Specifikt utvecklat för extraktion av ett brett utbud av PFAS-föreningar från olika matriser, såsom dricksvatten, avloppsvatten, jord, slam och vävnader.
 • PSDVB adsorbent med en svag anjonbyte (WAX) speciellt utformad för PFAS analyser.
 • Kompatibla med EPA Method 533, EPA draft Method 1633 (aug, 2021) och ISO 21675, inkluderar ett Certificate of Analysis (CoA) med PFAS-utbyte och renhetstest.

Bond Elut PFAS WAX

>> Agilent Bond Elut PFAS WAX SPE Cartridges.pdf
>> Determination of Per and Polyfluoroalkyl Substances in Drinking Water Using Agilent Bond Elut PFAS WAX SPE and LC-MS-MS.pdf
>> Analysis of Per and Polyfluoroalkyl Substances in Edible Fish Tissue Using Agilent Captiva EMR-Lipid and LC-MS-MS.pdf

 

HALO PFAS Fused Core LC-kolonner

HALO PFAS är specifikt designad för separation av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), kortkedjiga och långkedjiga, både linjära och grenade isomerer.

HALO PFAS and PFAS Delay

HALO PFAS erbjuder både en PFAS-specifik Delay-kolonn och en analytisk kolonn för separation av PFAS. HALO PFAS Delay-kolonnen ger hög retention av PFAS-föreningar med olika mobilfaser och används för att fördröja elueringen av eventuell kontamination av PFAS från systemet för att undvika att kontaminationen interfererar med proverna.
HALO PFAS har utmärkt selektivitet, toppsymmetri och retention för snabba PFAS-analyser med hög upplösning. HALO PFAS är baserade på AMTs HALO 2.7 µm Fused-Core-partikel med robust och pålitlig prestanda som ger hög effektivitet och lågt mottryck.

HALO PFAS och HALO PFAS Delay är kvalitetstestade med en blandning av 17 PFAS-föreningar som sträcker sig över en rad kortkedjiga och långkedjiga strukturer.

>> Läs mer om HALO LC-kolonner

 

Agilent Technologies PFC-fria vialer och lock

- Vialer för att minimera bakgrunden vid PFAS-analyser

PFAS vials

Vialer och skruvlock, 2ml, polypropylen, certifierade för PFAS-applikationer, utvecklade för att minimera bakgrunden vid PFAS analyser.
De nya vialerna och locken från Agilent, framtagna för PFAS-analyser, levereras med Certificate of Compliance för kvalitetssäkring.
2ml vialerna och locken passar i de flesta autosamplers för HPLC och är av klar polypropylen, septat i locken är gjort av tunt polypropylen och silikon.

Art.nr 4.5191-8150
2 mL screw style clear polypropylene vial (100pk)
Art.nr 4.5191-8151
9 mm screw style clear polypropylene cap with thin membrane polypropylene/silicone bilayer septum (100pk)

 

 

2023-02-30

Standarder - Miljöapplikationer

Wellington Laboratories Inc

Wellington Laboratories Inc syntetiserar och säljer högkvalitativa referensstandarder för miljöanalyser inklusive kalibreringsstandarder för flertalet certifierade metoder, både som nativa och som massinmärkta. I sortimentet finns förutom PFAS-ämnen, bromerade flamskyddsmedel, PBDE mm.

Wellington standards

Wellington Labs är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 och ISO 17034:2016, som täcker alla aspekter av planering, produktion, testning, distribution och service efter distribution.

>> Läs mer på Wellingtons hemsida

 

Chem Service Inc

Chem Service Inc tillverkar och distribuerar olika referensmaterial så som t.ex. PCB:er, standarder för petroindustrin, pesticider, ftalater, FAME och vitaminer mm.

Chem Service standards

Chem Service är ackrediterade enligt ISO Guide 34:2009, ISO/IEC 17025:2005 och registrerade och certifierade enligt ISO 9001:2008 kvalitetssystem för utveckling, produktion och distribution av referens material.

>> Läs mer på Chem Services hemsida

 

Agilent Technologies

För PFAS-analyser finns också från Agilent Technologies, tre dedikerade standardmixer, isotopinmärkta, för EPA-metod 537.1 i dricksvatten.

Agilent standards PFAS

Art.nr 4.PFS-537-APDS - 537.1 Analyte Primary Dilution Standard

Art.nr 4.PFS-537-IPDS - 537.1 Internal Primary Dilution Standard

Art.nr 4.PFS-537-SPDS - 537.1 Surrogate Primary Dilution Standard

 

 

2023-02-10

NYHET! dandyVice

dandyVice är ett ergonomiskt och smidigt verktyg för att filtrera prover med sprutfilter. Passar för sprutor med volymer 1ml-20ml.

dandyVice
dandyVice med hållare för att sättas upp på väggen

>> dandyVice.pdf

 

 

2023-01-30

Agilent InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18

Agilent InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18

Maximera reversed phase-retentionen för mycket polära analyter i 100% vattenhaltiga mobila faser.

Står du inför utmaningen att analysera blandningar av föreningar med olika polaritet? Med InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18-kolonner kan du nu utveckla separationer för polära och opolära föreningar i samma analys.

>> InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18.pdf
>> InfinityLab Poroshell 120 Poster.pdf

>> Klicka här för att komma till våra Poroshell-kolonner

 

 

2023-01-26

Massflödesmätare och regulatorer från Aalborg - med optimal noggrannhet och multigas-funktion!

Aalborg DPM och DPC

DPM och DPC är multigas-funktions massflödesmätare respektive flödesregulatorer för noggrann och precis mätning och kontroll av massflöden. För aktuellt massflöde, volymflöde, tryck och temperatur på OLED-display.

Noggrannhet på ±1.0% med en repeterbarhet på ±0.25% vid full skala. Upp till 90 olika förinställda gaser i samma mätare och med möjlighet att lagra upp till 20 stycken.

Digitalt interface RS-232 och RS-485, med eller utan Modbus. Totalisator för massflöde under viss tid. För flöden från 0.5ml/min upp till 250L/min. Maxtryck 120psi (ca 8 bar).

>> DPM Massflödesmätare.pdf
>> DPC Massflödesregulator.pdf

 

2023-01-19

Vi fyller 50 år - vi firar med att erbjuda våra kunder 20% rabatt på hela SKCs sortiment!

SKC luftprovtagningspumpar och tillbehör

SKC tillverkar sedan flera årtionden tillbaka luftprovtagningsutrustning som är robust och användarvänlig med hög noggrannhet och pålitlig prestanda. Luftprovtagningspumpar och tillbehör såsom adsorbentrör, filter, gaspåsar, passiva provtagare med mera.

NYHET!
Nya AirChek Connect har stor pekskärm samt Bluetooth som gör det möjligt att ansluta till den kostnadsfria appen SmartWave eller DataTrac Pro PC Software. Pekskärmen gör det även väldigt smidigt och enkelt att programmera pumpen. Levereras med laddare och tygon-slang.

AirChek Connect

 • Mätområde 5-5000mL/min*
 • Över 40 timmars batteritid
 • ATEX-klassad

*För 5-500 ml/min krävs lågflödes-kit produktnummer 30.210-500 (säljs separat)

>> AirChek Connect.pdf


Erbjudandet gäller t o m 22 juni 2023 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtal. Observera att erbjudandet enbart gäller SKCs egentillverkade produkter. Ange KODSKC2023 för att erhålla rabatten!


Ny SKC-katalog för 2022-2023

Den nya SKC-katalogen med pumpar och tillbehör för luftprovtagning har kommit. Är du intresserad av att få ett tryckt exemplar skickat till dig?
>> Klicka här för att få en SKC-katalog skickad till dig


2022-12-14

Processmedia och förpackade kolonner för process och processutveckling av kromatografisk rening av biomolekyler

Tosoh Process Media

ToyoPearl och TSKgel processmedia säljs både i bulk för packning i egna kolonner eller som färdigpackade kolonner, för hela utvecklingskedjan från processutveckling till tillverkning.

SkillPak färdigpackade kolonner för processutveckling
SkillPak finns i volymerna 1ml, 5ml, 50ml eller 200ml samt som metodutvecklings-kit innehållande kolonner med olika processmedia inom samma separationsområde.

SkillPak

>> SkillPak Pre-Packed Columns.pdf
>> Läs mer om packade produkter för processutveckling


 

2022-09-23

För absolut ren gas för FID och bärgas - välj VICI DBS!

VICI DBS vätgasgeneratorer

VICI DBS gasgeneratorer är ett smart val för alla GC och GC/MS bärgasapplikationer!

– Underhållsfria generatorer med 2 års garanti
– H2 är ett billigare alternativ än Helium
– För driftsäkra och snabbare analyser

Läs mer om fördelarna med vätgas gentemot Helium:
>> Helium vs Hydrogen Brochure.pdf


NM-H2 Plus – Vätgasgeneratorer för bärgas

 • Helt underhållsfri, NM = No Maintenance
 • PEM-teknik som ger vätgas med renhet upp till 99,99996%
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet, vattennivå och status

VICI DBS NM-H2 Plus

PG-H2 Plus – Vätgas som bränslegas för FID

 • PG-H2 Plus är helt underhållsfri
 • Ger vätgas med renhet upp till 99,9996%
 • LCD-display som visar aktuellt tryck, flöde, vattenkvalitet, vattennivå och status

VICI DBS PG-H2 Plus

>> Läs mer om våra gasgeneratorer

 

 

2022-04-21

Agilent CrossLab CS Bundle - ADM Flow Meter and Electronic Leak Detector

För total kontroll av ditt GC-flöde så rekommenderar vi Agilents kombinerade flödesmätare och läckdetektor – allt i en och samma enhet. Växla mellan båda funktionerna genom att snabbt byta ut den externa kassetten. På några sekunder förvandlar du din flödesmätare till läckdetektor och vice versa.

ADM Flow Meter and Electronic Leak Detector

Läckdetektorn:

 • Responstid: < 2sek
 • Uppdatering via USB
 • Batteri eller ström via USB
 • Nollställning: < 1.5sek


Flödesmätaren:

 • Gaser: Kväve, Luft, Koldioxid, Väte, Helium och Argon/Metan
 • Kalibrerad enligt NIST trace able standard
 • Flödesområde: 0,5 - 750 ml/min
 • Noggrannhet: ±2% på avläst värde
 • Sparar 4 mätningar i minnet
 • Med "split-mode" som automatiskt beräknar "split-ratio"

>> Läs mer om Agilents kombinerade flödesmätare och läckdetektor

 

 

2022-02-21

VISU - Ny leverantör, labinredning

Nu lanserar vi vår alldeles nya leverantör VISU som tillverkar högkvalitativ labinredning och dragskåp. De erbjuder ett mycket brett sortiment av skräddarsydda, ergonomiska labinredningslösningar.
VISU laboratory furnitures
VISU erbjuder även höj- och sänkbara instrumentbord, låd- och hyllsystem samt ergonomiska stolar.

Historik:
VISU är ett finskt bolag som har tillverkat möbler sedan 1894. Tillverkningen av laboratoriemöbler började på 1930- och 1940-talet, och fabriken fick i uppdrag att tillverka Finlands första typgodkända dragskåp. Visuvesi AB blev snabbt den ledande tillverkaren av laboratoriemöbler i Finland på grund av sin kompromisslösa kvalitet.


VISU instrumentbord

Robust och kraftigt höj- och sänkbart instrumentbord. Bänken består av högstryckslaminat och benstommen av pulverlackat stål.
Desk for Particularly Heavy Equipment
Djup: 600mm eller 800mm
Bredd: 500-2100mm
Höjd: 670-1320mm

Finns önskemål om att kunna förflytta bordet så kan man välja ett bord med hjul. Oavsett val så står alltid bordet stabilt och orubbligt då hjulen kan fällas in och bordet vilar stadigt på bordsbenen.

>> Desk for Particularly Heavy Equipment.pdf

 

 


2021-10-12

Avantor AC-kolonner för bioapplikationer

Avantor® ACE® UltraCore BIO

Behöver du förbättra separationen för dina proteiner och peptider? Passa då på att prova Avantor® ACE® UltraCore BIO 300Å och 500Å solid core.

ACE® UltraCore BIO solid core är ett utmärkt val för större biologiska molekyler med Mw 5 kDa eller mer. Finns i två olika kombinationer med avseende på partikel- och porstorlek; 3.5µm UltraCore-partikel med 300Å porstorlek samt 2.5µm UltraCore-partikel med 500Å porstorlek med högre kolladdning, mer retention och möjlighet till större provladdning på kolonnen.

UltraCore BIO C18: Endcapped C18, kan användas med 100% vattenhaltig mobilfas.

UltraCore BIO C4: RP-material för separationer som kräver en stationärfas med lägre hydrofobicitet, utmärkt för stora proteiner.

UltraCore BIO Phenyl2: RP-material där π-π och hydrofoba interaktioner äger rum. Erbjuder ortogonalitet till C18 och C4.

>> Avantor ACE UltraCore HPLC and UHPLC Columns.pdf


Avantor® ACE® Excel® Oligo and Glycan Columns

 • Fullt porösa partiklar, 1.7µm och 3µm för oligonukleotider och glykaner
 • UHPLC-kolonner för upp till 1000 bar
 • Förkolonner finns både med 1.7µm och 3µm partiklar

>> Avantor ACE Excel Glycan UHPLC and HPLC Columns.pdf
>> Avantor ACE Excel Oligo UHPLC and HPLC Columns.pdf

 

 

2021-05-10

InfinityLab Quick Change Inline Filters

Nyhet från Agilent Technologies!

InfinityLab Quick Change Inline Filters

InfinityLab Quick Change Inline Filters för Agilent UHPLC 1290 samt HPLC 1100, 1200 och 1260 (passar även andra UHPLC/UPLC instrument).

Filtrerar bort partiklar från mobilfas, prov eller från slitage av systemdelar som kan fastna i kolonnen och orsaka oönskat mottryck och förkorta kolonnens livslängd.

 • Klarar tryck upp till 1300 bar, ”finger-tight” utan verktyg
 • Stängs tills ett klickljud hörs, vilket motverkar risken att kopplingen skruvats för löst eller för hårt.
 • Två olika innerdiametrar, 2.1mm och 4.6mm och med porstorlekar från 0.2 µm upp till 2.0 µm.
 • Filterdiskarna levereras i ”touch-less” förpackning vilket minimerar risken att kontaminera det nya filtret när det gamla skall ersättas.

Inline Filters package

Läs mer här och hitta artikelnummer samt mer information:
>> InfinityLab Quick Change Inline Filters.pdf

Kolla även in videon:
>> Video - Agilent InfinityLab Quick Change Inline Filters